Home | De bedevaart

Namens iemand anders naar Mekka gaan?


Antwoord: 

Vraag beschrijving: Als iemand overleden is en hij heeft de hadj nog niet verricht kun jij als zoon voor je vader alsnog de hadj verrichten

Antwoord: Het is voor diegene verplicht de pelgrim te verrichten. Als hij deze niet heeft volbracht en niet iemand heeft aangewezen om voor hem de pelgrim te verrichten, dan moet in zijn testament vermeld staan dat  iemand voor hem/haar de pelgrim moet verrichten.

De kosten moet vergoed worden door degene die de pelgrim moet verrichten. Als een derde deel (1/3) van de erfenis van de overleden persoon genoeg is om de kosten te vergoeden, dan zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het sturen van een representant die namens de overledene de pelgrim verricht. Als een derde deel (1/3) van de erfenis niet voldoende is voor het sturen van een representant of diegene heeft over dit onderwerp niks vermeld in zijn testament, dan zijn de erfgenamen niet verantwoordelijk voor het versturen van een representant.

Maar, als er niks in het testament van de overledene staat en een derde deel (1/3) van de erfenis is niet genoeg om een representant naar de pelgrim te sturen, dan kunnen de erfgenamen alsnog, door de kosten zelf te betalen namens de overleden de pelgrim verrichten of laten verrichten. Op deze manier is het verplicht verrichten van de pelgrim de overledene alsnog voldaan.

Volgens een overlevering, kwam een vrouw van de stam Has naar onze Profeet (v.z.m.h.) en zei dat haar vader zo oud was dat hij niet meer op de rug van een paard kon zitten, en vroeg of ze namens hem de pelgrim kon verrichten. De Profeet (v.z.m.h.) heeft hier toestemming voor gegeven. (1)

Share this