Home | Het gebed

Tijdens het gebed moeten we de soeras in volgorde lezen?


Antwoord: 

Wanneer men tijdens de tweede rak’as een soeras of een vers boven de soeras of een vers die tijdens de eerste rak’as is gelezen maakt het gebed niet ongeldig. Maar het is wel Al-Makruh (1). Wanneer er tijdens het gebed de soeras niet op volgorde gelezen worden vergt het geen Sajda al-Sahw (2)

Het zelfde geldt ook wanneer men tijdens de eerste en tweede rak’as de gelezen twee soeras alleen maar met een soeras scheid/overslaat. Dit is ook Al-Makruh. Bijvoorbeeld: wanneer men tijdens de eerst rak’as de soera Al-Fil (3) en tijdens de tweede rak’as de soera Al-Ma’un (4) leest. Hierbij is de soera Quraysh (5) overgeslagen. Om niet in aanraking te komen met Al-Makruh moet men tenminste twee soeras overslaan.

Share this