Home | Mohammed

Waar in de koran kwam de profeet Mohamad vzmh voor in de koran bij naam?


Antwoord: 

De naam van onze Profeet (v.z.m.h.), Mohammed en Ahmed, komen vijf keer in de Heilige Koran voor. Vier keer als “Mohammed” en één keer als “Ahmed”.

De naam “Mohammed” komt voor in Soerah Al-Imraan, 144; Al-Ahzaab, 40; Mohammed, 2; Al-Fet’h, 29.
De naam “Ahmed” komt voor in Soerah A-Ssaff, 6.

Naast deze namen heeft onze Profeet ook andere namen. De meeste van deze namen komen ook voor in de Heilige Koran.

Share this