Home | Geloof in Allah

Waarom is de duivel verbannen door Allah?


Antwoord: 

De schepping van de Profeet Adam en de duivel is een zaak uit het verleden. Met abstracte intelligentie of met wetenschappelijke onderzoek is het niet mogelijk om details van deze materie te begrijpen. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we in dit geval de heilige boeken raadplegen. Natuurlijk kent de Schepper Zijn schepselen. Diegene die het maakt, begrijpt het en diegene die het begrijpt, kan ereen oordeel over hebben.

Het laatste heilige boek, de Koran, is de beste bron die dit onderwerp zal uitleggen.

Zoals: Allah (c.c.) zei tegen de engelen, ik ga op deze aarde een halife/heer scheppen.
De engelen vroegen: gaat U iemand scheppen die zal zorgen voor oproering en bloed zal vergieten? Echter, wij zullen u loven en u verheerlijken. U bent de Heilige.
Allah (c.c.) zei: ik weet meer dan jullie weten en leerde Adam alle namen van de materie. Daarna presenteerde Hij Adam aan de engelen.

Hij zei tegen de engelen: als je trouw bent aan je zaak, laat me weten wat deze namen zijn.

Zij zeiden, o Heer, dit gaat ons te boven. Wij weten niet meer dan u ons heeft geleerd. U bent de Alwetende en Alwijze.

Allah (c.c.) zei: O Adam, vertel hen de namen die de materie hebben en Adam noemde alle materie bij naam. Allah (c.c.) zei: heb ik niet tegen jullie gezegd dat ik alles omtrent de hemel en de aarde weet, alles wat jullie aan mij vertellen en alles wat jullie van mij verbergen?

Op dat moment heeft Allah (c.c.) tegen de engelen bevolen om te buigen voor Adam; de engelen hebben dit direct gedaan behalve de duivel. De duivel heeft niet gebogen voor Adam door zijn arrogantie en is hierdoor ongelovig geworden.

Allah (c.c.) zei: o Adam, jij en je vrouw kunnen in het Paradijs verblijven, jullie kunnen alles eten en drinken. Kom alleen niet in de buurt van deze boom, anders behoren jullie tot de tirannen. De duivel heeft Adam en Eva op een sluwe manier laten proeven aan de fruit van deze verboden boom waardoor zij zijn verbannen uit het Paradijs.

Wij zeiden: jullie gaan naar de aarde als vijanden, tot een gegeven tijdsti, dan zal het besluimm t vormingsproces bezig zijn.

Vervolgens kreeg Adam van Allah vergevenigswoorden met zich mee. Adam heeft met deze verzen zijn vergevenis gevraagd bij Allah en Allah heeft het Adam vergeven.

Deze vraag is in hoofdlijnen uitgelegd met deze verzen. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in andere verzen van de koran. Deze verzen vormen een eenheid net als legoblokjes die perfect op elkaar aansluiten.

"Voorzeker, Hij is degene die veel accepteert, en veel zorg draagt. 1

 

Als samenvatting:

- Adam is van aarde, engelen van het licht, duivel van vuur, geschapen.
- De engelen hebben de wijsheid achter de schepping van Adam gevraagd, maar toen ze werden bevolen te buigen voor Adam hebben ze direct, zonder te twijfelen, gebogen voor Adam. De duivel heeft niet gebogen voor Adam, doordat hij het niet kon waarderen dat Adam een hogere niveau heeft dan hijzelf.
- Duivel heeft niet gedaan wat Allah hem heeft geboden, hij heeft hierdoor ook geen vergevenis gevraagd voor de fout die hij heeft gemaakt. Adam heeft wel om vergiffenis gevraagd omdat hij een fout heeft begaan.

Share this