Home | Boeken

Waarom is de Koran in Arabisch ?


Antwoord: 

Om gedetailleerd antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om een heel stuk of boek te schrijven. Dit zal onze vraag-antwoord stijl overtreden. Daarom zullen we puntsgewijs een kort en bondig antwoord proberen te geven zodat het onderwerp verhelderd wordt.

  •  De heilige Qur’an is gezonden naar profeet Mohammed (v.z.m.h.) en zijn taal was Arabisch. Als de Qur’an in een andere taal gezonden zou worden, zou de Nobelste Godsgezant (v.z.m.h.) het niet begrijpen. Hoe zou de Profeet (v.z.m.h.) zijn taak als boodschapper kunnen volbrengen als hijzelf de boodschap niet begrijpt?

De volgende verzen zijn zeer verhelderend:

‘’Wij hebben geen boodschapper gezonden of hij sprak de taal van zijn volk, opdat hij voor hen (dingen) kon verduidelijken.’’[1]  
‘’En indien Wij hem als een Koran in een vreemde taal hadden gemaakt, dan hadden ze zeker gezegd: ‘’Hoe komt het dat zijn verzen niet helder zijn uiteengezet? Waarom (een boodschap in) een niet-Arabische taal, en (de boodschapper) een Arabier?’’[2]

  • Net zoals andere heilige geschriften was het voor de Qur’an noodzakelijk om naar een bepaalde plaats gezonden te worden. Het is tegen de wetten van Allah om een geschrift in alle talen naar alle volken als een soort regen neer te laten dalen. Net zoals het Oude Testament in de taal van het volk  (Hebreeuws) is gezonden, is de Qur’an in de taal van het volk (Arabisch) gezonden.

Wat de Qur’an onderscheidt van andere heilige geschriften is de expressiviteit en bewoording welk een wonder op zich zijn. Zodat de eerste lezers van Qur’an de buitengewone welbespraaktheid, ongekende eloquentie en uitzonderlijke zeggingskracht konden begrijpen, heeft de Arabische taal met Goddelijke Wijsheid door de eeuwen heen, onderscheidend van andere talen, een diepgang en uitgebreidheid en omvangrijkheid bereikt. In deze context zijn de Arabieren (met Goddelijke Wijsheid) voorbereid als een ongeletterd volk, welk niet konden transcriberen waardoor ze gedwongen werden om hun historische gebeurtenissen en trots in hun geheugens te graveren. Om hun geschiedenis in hun geheugens te graveren, was het noodzakelijk voor ze om gebruik te maken van stijlfiguren zoals: allegorieën, metaforen, asyndetische vergelijkingen en metonymie.

Dit systeem heeft ervoor gezorgd dat de dichtkunst en welbespraaktheid over de gehele mensheid bij de Arabieren een uniek hoogtepunt had bereikt. Hierdoor konden de Arabieren begrijpen dat de Qur’an een boven menselijk woord is. Dit is ook de reden geweest dat honderdduizenden mensen gingen knielen voor de eloquentie van de Qur’an. De overgrote meerderheid kon de unieke stijl van de Qur’an niet weerstaan en bekeerde zich tot de Islam. Zelfs degenen die om politieke, sociale, culturele of economische redenen de oren hebben gesloten voor de waarheid, hebben zich moeten toegeven aan de schoonheid van deze unieke stijl. Om het geloof van hun voorouders niet te verlaten heeft men dit wonder van de Qur’an ‘’magie’’ genoemd. Op deze manier hebben ze de schoonheid van de Qur’an proberen te weerleggen.

Uit het bovengenoemde blijkt dat een van de wijsheden dat de Qur’an in het Arabisch is gezonden de bijzondere positie van de Arabische taal is. Deze taal bezit de capaciteit om de wijselijke, spirituele en linguïstische wonder van de Qur’an te weergeven.

  • Omdat de Qur’an een universele openbaring is, de gehele mensheid aanspreekt en een openbaring tot de dag des oordeels is, is de positie van de taal van groot belang. Het Arabisch is een zeer brede taal waarmee je met een woord naar verschillende betekenissen kunt verwijzen, met weinig woorden veel kunt uitdrukken en bezit de zeer fijne esthetische kunst van taal waarmee allerlei soorten schrijfstijlen weergeven kunnen worden. Dit heeft het Arabisch tot een waardige positie gebracht om de taal van de wereld boodschap aldus de Heilige Qur’an te worden.

 

  • Tenslotte moeten we niet vergeten dat in wat voor de taal de Qur’an ook gezonden zou zijn, dezelfde vraag gesteld zou worden. Echter is het noodzakelijk dat een openbaring in een taal wat door mensen gesproken wordt gezonden moet worden.[1] Soera Ibrahim 14, 4

[2] Soera Fussilat 41, 44

Share this