Home | Profeten

Waarom trouwden de kinderen van Adam en Hawwa met elkaar? Hoe konden broers en zussen met elkaar trouwen?


Antwoord: 

De mensheid heeft zich voortgepland via Adam en Hawwa (Eva). Hawwa kreeg bij elke geboorte een tweeling. De tweelingen bestonden altijd uit een jongen en een meisje. Nadat twee paar tweelingen waren geboren, liet Adam ze kruislings met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld het meisje van het eerste paar tweeling trouwde met de jongen van het tweede paar tweeling.

Adam is de eerste mens en de eerste profeet. Allah had hem ook een geloof toegezonden en een religieuze wetgeving geleerd. De Schepper heeft Adam geleerd wat wel en niet toegestaan was. Voor de voortplanting van de mensheid was het toen noodzaak dat de kinderen van Adam en Hawwa met elkaar konden trouwen. Dit was door de Schepper toegestaan. In die periode waren geen andere mensen dan de eigen broers en zussen, waardoor het noodzakelijk was dat ze met elkaar trouwden.  Voor de mensen die in die tijd leefden, was dit toegestaan. Na een tijd was de noodzaak verdwenen en was het ook niet meer toegestaan.

Allah heeft Hawwa geschapen uit de rib (het bot) van Adam en tegelijkertijd zijn Adam en Hawwa als echtgenoten voor elkaar geschapen. Zo kan Allah ook de broers en zussen die na elkaar geboren waren, als twee “vreemden” van elkaar geschapen hebben. Nadat het aantal mensen was gegroeid,werd het door Allah verboden dat twee broers en zussen met elkaar gingen trouwen.

Of iets toegestaan of verboden is, is in beginsel puur afhankelijk van de ge- en verboden van Allah. Iets is slecht als Allah het heeft verboden, en andersom is iets goed als Allah het heeft geboden of heeft toegestaan. Dus als Allah iets toestaat is datgene mooi en als Hij het verbiedt is datgene slecht. Dit is een basisprincipe.

Share this