Home | Heiligen

Waarom is vrijdag (Al-Djum’a) een heilige dag binnen de Islam?


Antwoord: 

De reden waarom deze dag de naam Djum’a heeft gekregen, is omdat hij een dag is waarop moslims bijeenkomen. Vanuit het vers

O gij die gelooft, wanneer er wordt opgeroepen tot de salat op de Dag der Bijeenkomst (Al-Djuma), spoedt u dan tot Gods gedenking en laat af van de koophandel(1)

in de soera die ook de naam Djum’a draagt, zien we dat deze dag ook als Djum’a werd herdacht nog voordat het vrijdaggebed verplicht was en ook laat dit vers zien dat deze dag een dag van de bijeenkomst is.

Vanuit verschillende hadiths is te begrijpen dat de Djum’a eerder was aangesteld en benoemd als een wekelijkse eredienst voor Joden en Christenen, maar zij hebben over dit onderwerp meningsverschil gehad, waarop de Joden zaterdag en de Christenen zondag als hun wekelijkse bijeenkomstdag en dienst hebben aangenomen. Hierop heeft Allah Djum’a de moslims gegund en heeft hen doen slagen om hierover (dag van Djum’a) de waarheid te bereiken.(2) Dus binnen de Islam is vrijdag als een gezamenlijk gebedsdag gekozen en in vele overleveringen is vermeld dat deze dag een feestdag is.(3)

Vrijdag en het vrijdaggebed is één van de grootste tekenen en symbolen uitsluitend bedoeld voor de Islam. De moslims die bijeenkomen voor het hoogtepunt van de Hadj op de vlakte van Arafat -de dag vóór het offerfeest op de dag van Arafat- is de grootste jaarlijkse bijeenkomst van moslims over de hele wereld. Hiernaast is het ramadanfeest, het offerfeest en de Djum’a dagen waarop moslims in grote hoeveelheden bij elkaar komen voor het gezamenlijk gebed. Met name dat het vrijdaggebed wekelijks herhaald wordt, draagt grote belang dat de moslims wekelijks de vreugde van een feest samen kunnen ervaren.

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken” (4)

Share this