Home | De engelen

Waarom zijn er engelen die onze daden opschrijven als Allah alles al weet?


Antwoord: 

Beste broeder/zuster,

Allah weet uiteraard alles, daarmee dus ook onze daden. Om als getuigen te dienen, laat Allah de engelen zowel de goede als slechte daden noteren. Zo zal alles wat de mens doet in het hiernamaals als getuige en tevens als resultaat voor ons verschijnen. Het volgende vers zegt het volgende:

''(Gedenkt) de Dag, waarop iedere ziel zich geplaatst zal vinden tegenover het goede dat zij heeft verricht en het kwade dat zij heeft gedaan, dan zal zij wensen dat er een grote afstand ware tussen haar en het kwade. En Allah waarschuwt u voor Hemzelf. En Allah is liefderijk jegens Zijn dienaren.'' 1

Een ander vers legt dit als volgt uit:

 En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn hals gehangen; en op de Dag der Verrijzenis zullen Wij voor hem een boek brengen en hij zal het opengeslagen zien. Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende.'' 2

 


[1] Âl-i İmran, 3/30

[2] İsra, 17/13-14

Share this