Home | Het leven

Waarom zijn er gehandicapten? Waarom verminkt Allah ons?


Antwoord: 

Deze vraag kunnen we op twee manieren beantwoorden:

1- Allah is de Eigenaar van al het gecreëerde. Hij kan op Zijn eigendom bezuinigen zoals Hij wilt. Niemand kan zich daarmee bemoeien en met Zijn creatie inmengen. Hij Die jouw cel heeft gecreëerd, die cellen aan elkaar bindt en jou de menselijke identiteit geeft, is Allah. Jij hebt van te voren niets aan Allah, Die jou dit allemaal gunt, gegeven en dus heb je ook nergens recht op!..

Als jij iets gelijkwaardigs tegenover hetgeen jij van Allah hebt gekregen aan Allah had gegeven, dan had je het recht de bewering: “Geef mij geen één maar twee ogen, geef mij geen één maar twee handen!” te doen en: “Waarom heb je me geen twee maar één hand gegeven?” te klagen. Terwijl jij niets aan Allah hebt gegeven, beschuldig (God behoede) je Hem met onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid vloeit voort uit het recht dat niet is gegeven. Wat voor recht heb jij tegenover Hem om te klagen over dat jij je recht niet hebt gekregen!..

Allah heeft jou uit het niets geschapen; en zelfs als een mens… Als je oplettend bent, zijn er creaties die veel lager dan jij zijn. Door hen te bezichtigen, kan je zien hoe bevoorrecht jij bent.

2- Allah neemt soms de voet van een persoon weg; daar tegenover geeft Hij in het hiernamaals vele dingen. Met het wegnemen van zijn voet, laat Hij die persoon zijn zwakte en gebrekkigheid zien. Als Allah zijn hart naar Hem laat keren en zijn gevoelens doet ontwikkelen, geeft Hij hem heel veel voor het heel weinig wegnemen. Dit is waarlijk een gunst van Allah voor die persoon, al lijkt dit er op het eerste gezicht niet op. Net zoals Hij iemand een martelaar maakt en daar tegenover de hemel geeft… Een mens wordt tijdens de oorlog een martelaar. Als martelaar behoort hij tijdens de ’Grote Rechtbank’ en in het bijzijn van Allah tot de status waar zelfs de vromen jaloers op zullen zijn. De anderen die hen zien, zullen: “Had Allah ons ook maar tijdens de oorlog bij de martelaars doen behoren!..” zeggen. Concluderend, al zou zo een mens in kleine delen zijn verspreid, nog zou hij weinig zijn verloren. Hetgeen hij daarvoor terugkrijgt, is relatief veel meer.

Hoewel er uitzonderingen zijn dat mensen zich hierdoor beledigd, teleurgesteld, in zichzelf gekeerd en verlaagd voelen,  bij velen leiden deze kleine tekortkomingen tot zich meer naar Allah richten. Mensen die bepaalde fysieke schade hebben ondervonden, hebben niet het recht hierover te klagen. Het fundamentele aspect aan dit onderwerp is het verlangen wekken van de menselijke ziel voor het eeuwige hiernamaals.

“In iedere daad bevindt Zijn wijsheid / Allah verricht geen zinloze handeling…” (Ibrahim Hakki uit Erzurum)

Share this