Home | De engelen

Wanneer komen engelen op je schouders?


Antwoord: 

Als antwoord op deze vraag willen wij u vertellen dat Engelen altijd aanwezig zijn in de nabijheid van de mens. Dit betekent dat Engelen niet komen, maar altijd aanwezig zijn. Er zijn momenten dat ze afstand van de mens nemen. Dit zullen we hieronder toelichten.

Een mens heeft acht Engelen om zich heen die hem/haar nooit verlaten. Vier van hen functioneert overdag, vier van hen functioneert in de nacht. Er is functiescheiding tussen deze vier Engelen. Twee engelen beschermen de mens en twee engelen functioneren als een griffier, “de kirâmen kâtibin Engelen”. Deze griffier Engelen houden constant bij wat de mens voor goede en slechte daden uitvoert.

Allah heeft twee Engelen beschikbaar gesteld voor mensen die hen altijd beschermen van kwaadwillende mensen, kwaad van de djinn en andere beesten. (1)

Een hadith van onze Profeet (v.z.m.h.) hierover:

Engelen zijn altijd bij mensen. Ze verlaten de mens voor korte duur op sommige momenten. Deze momenten zijn wanneer de mens de w.c. betreedt of wanneer die geslachtsgemeenschap heeft. Behandel deze engelen met haya (zeer diep respect) en liefde.

In de Quran is onder de Infitar Soerah dit stuk opgenomen:

“Maar voorzeker er zijn bewakers over u. Eerwaarde schrijvers, Die weten wat gij doet.” (2)

Bij de interpretatie van deze verzen legt Âlûsî het volgende uit.: "Griffier engelen noteren de goede daden van mensen op de rechter schouder, slechte daden worden genoteerd op de linker schouder. De rechter Engel heeft vertrouwen in de linker Engel. Wanneer de mens een slechte daad verricht en daarover binnen zes uur geen vergiffenis van Allah vraagt, krijgt de linker Engel toestemming om deze slechte daad te wissen. Daarom is het belangrijk als mens zijnde om direct om vergiffenis van Allah te vragen.”

Op momenten dat Engelen van de mens tijdelijk afstand hebben genomen, zoals bij het betreden van de wc of het hebben van geslachtsgemeenschap, betekent het niet dat niks meer noteren. Allah heeft de Engelen een gevoel gegeven waardoor ze met de mens kunnen meedenken en meevoelen. Tot aan de dood van de mens zijn deze Engelen in de nabijheid van de mens. Na de dood blijven ze wachten voor het graf. Ze zullen in de naam van diegene dan Allah aanbidden.

Share this