Home | Het leven

Wat is het doel van het leven?


Antwoord: 

Allah zegt het volgende in de Quran over de mens en djinn over wat het doel van de creatie is:

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.” (1)

Aanbidding begint met zelfkennis. Allah laat Zichzelf kennen middels de Quran en al hetgeen is geschapen. Het is zelfs zo dat de sterkste bewijzen en wonderen in onszelf zitten. Allah zegt immers in de Quran:

“Weldra zullen Wij hun Onze tekenen in henzelf en over afgelegen streken tonen, tot het hun duidelijk wordt dat dit de Waarheid is. Is het niet genoeg dat uw Heer Getuige over alle dingen is?”(2)

Een mens leert zijn Creator met Zijn namen, daden en eigenschappen kennen. Hierdoor vermeerdert zijn verwondering en liefde, wordt zijn verwondering omgezet in verering, en wordt zijn liefde omgezet in gehoorzaamheid en aanbidding. De betekenis van onze aanbidding is uit het diepste van ons hart onze liefde Hem aan te bieden.

Het is met de intentie om Muhabbetullah en Zijn genoegen te winnen dat het gebed in Miradj, het vasten in vroomheid, aalmoes in loyaliteit, bedevaart in Allah beter kennen en een offer in het leven aan Hem schenken en dichter tot Hem komen worden omgezet. Dit gebeurt niet enkel met het bidden, vasten, bedevaart en aalmoes. Iedere goede daad en mooie houding wordt omgezet in liefde voor Allah en bewust de aanbidding uitvoeren.

We kunnen dus zeggen dat het doel van ons leven is dat we ons leven bewust als Zijn dienaar doorbrengen. Niet dat we voor ons echo, maar voor de Ware leven (Diyanet, 2017)

Share this