Home | Het geloof

Wat kan ik doen tegen boze oog?


Antwoord: 

Het boze oog kan zowel vanuit een moslim als niet-moslim komen. Wanneer men getroffen wordt door dit boze oog, zullen de volgende smeekbeden en verzen uit de Koran effectief zijn voor het voorkomen ervan:

De Profeet (v.z.m.h.) heeft over het boze oog het volgende gezegd:

" Het boze oog is waarlijk, en als er iets was dat eerder dan het lot plaats vindt, dan zou het boze oog dat zijn"  Overgeleverd door (Moeslim, Ahmed, Ibn Hiebbaan, Al haakiem en Thabarie).

In verschillende overleveringen van de Profeet (v.z.m.h.) wordt vermeld dat Al-mo’awidatayn (hoofdstuk 113 en 114 uit de Koran), bescherming biedt tegen het kwaad dat afkomstig is van de mens en van de djinn (demonen). In soerah Al Falaq (hoofdstuk 113) wordt de mens opgeroepen tot het zoeken van bescherming bij Allah, tegen de zwarte magie en tegen andere kwaden.

Vertaling Surah al-Falaq:


1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad.

2. Tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen

3. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt

4. En tegen het kwade van degenen die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden

5. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt."
 

Soerah An-Nas(hoofdstuk 114) heeft in het bijzonder het kwaad - en de verleiding tot het kwaad - van de djinn's en de mens afkomstig is als onderwerp. Daarnaast is het reciteren van Soerah Al Fatiha (de eerste hoofdstuk uit de Koran) en Ayat Al koersie (dat is vers nummer 255 van de tweede hoofdstuk) ook aan te raden.


Vertaling soerah An-Nas:

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

1. Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,

2. De Koning der mensen,

3. De God der mensen.

4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.

5. Die in het hart der mensen fluistert

6. Vanuit het midden der djinn en mensen."

 

Naast het reciteren van de Koran zijn er verschillende profetische smeekbeden om zich te genezen en te beschermen tegen het boze oog zoals :

   1)  ‘’Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen al het slechte wat Hij geschapen heeft’’.

   2)  “Ik zoek mijn toevlucht bij Allah door zijn volmaakte woorden tegen de satan en al het kwade, en tegen het jaloerse boze oog”. 

Een persoon die vreest getroffen te worden door het boze oog dient, al wat aandacht trekkend is, te vermijden.

Share this