Home | Profeten

Wat was de religie van profeet Ibrahim?


Antwoord: 

Ibrahim (a.s.) heeft na zijn verblijf in Babylon veel plaatsen bezocht. Zijn eindpunt was in Damascus. Daar heeft hij veel mensen kunnen overtuigen van het bestaan van Hz Allah (c.c.) en zijn geloof. Het aantal van de gelovigen in hem en Allah (c.c) groeide. Deze gelovigen werden de “natie van Ibrahim (a.s.)” genoemd.

Hz Ibrahim (a.s.) had ooit zijn woord gegeven om Allah (c.c.) te smeken zijn vader te vergeven. Tijdens zijn vertrek vanuit Babylon heeft hij zich zijn woord herinnerd en begon Allah (c.c.) als volgt te smeken:

“En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden” (1)

Ibrahim (a.s.) wist dat het niet mogelijk was om te bidden voor ongelovigen, ook al is het je eigen vader, maar heeft dit toch gedaan, omdat hij zijn woord had gegeven. Zijn smeekgebed is door Allah (c.c.) niet aanvaard en Allah (c.c.) heeft er als volgt op gereageerd:

“Het past de profeet en de gelovigen niet om vergiffenis te vragen voor de afgodsdienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat voor hen (de gelovigen) duidelijk is geworden, dat zij (afgodsdienaren) inwoners van de hel zullen zijn.” (2)

Ibrahim (a.s.) heeft de rest van zijn leven met Lut (a.s.), Ismail (a.s.) en Ishak (a.s.) doorgebracht. Allah (c.c.) heeft het volgende aangegeven over deze personen:

“En Wij maakten hen tot leiders die (anderen) op Ons bevel geleid hebben en Wij openbaarden aan hen het verrichten van goede werken en het onderhouden van het gebed en het geven van zakaat. En zij dienden alleen Ons.” (3)

Allah (c.c) heeft Ibrahim (a.s.) een boek met tien pagina’s gegeven. Na lang geleefd te hebben, is hij richting het einde van zijn leven vertrokken naar Egypte. Na zijn overlijden, is hij -volgens sterke bronnen- begraven in Halilü’r-rahman, een plaats dichtbij Koedus (Jeruzalem).

De Hanif’s

De kern van het geloof van Ibrahim (a.s.) was het geloven in het feit dat er maar één God is en dat dat Allah (c.c.) is. Dit wordt tewhid genoemd. Helaas zijn deze uitgangspunten en dit geloof op den duur vervaagd bij de Arabieren en zijn ze gaan geloven in (stand)beelden. Het geloven in deze (stand)beelden, was onderling heel populair geworden. Echter, waren er een aantal mensen die wel Hanif waren en de fundamenten van hun geloof gebaseerd waren op tewhid. Zij werden “Hanif” genoemd.

Een persoon die Hanif is, is een persoon die afstand neemt van bijgeloof en ervan overtuigd is dat Allah (c.c.) één is (geloof in tewhid). Het begrip “Hanif” komt een paar keer voor in de Koran. Dit begrip is voornamelijk gebruikt voor Hz Ibrahim (a.s.) om aan te duiden dat hij Allah (c.c.) zuiver en schoon aanbad.

Over het begrip Hanif zijn de volgende verzen te raadplegen:

“En wend jouw aangezicht oprecht tot deze godsdienst en behoor niet tot de afgodendienaren.” (4)

“Daarna hebben Wij aan jou geopenbaard, “Volg de manier van geloven van Ibrahim, de oprecht gelovige die geen afgodendienaar was.” (5)

Voor de geboorte van de Islam behoorden de volgende personen tot de Hanif: Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Osman b. Hüveyris, Zeyd b. Amr en Kuss b. Sâide. Deze personen waren tegen de stroming die gewetenloze, levenloze en doelloze (stand)beelden aan het aanbidden waren.

Share this