Home | Profeten

Wat was het geloof van Profeet Dawoed (a.s.)?


Antwoord: 

Het is bekend dat er geen nieuw geloof of nieuwe richtlijnen tot stand is gebracht met de  Zaboer. Hz. Dawoed (a.s.) heeft de weg van Hz. Musa (a.s.) gevolgd.

De Zaboer, die Hz. Davud (a.s.) is opgedragen, bestond voornamelijk uit heilige verzen waarin het Tewhid geloof ofwel het geloven in alleen Allah en zijn laatste profeet in staat vermeld. De Zaboer is tot stand gekomen om de ontspoorde joden die allerlei slechte daden verrichten op het rechte pad te roepen. De Joden hadden beweerd dat er geen boek na de Thora zou komen. Met de komst van de Zaboer hebben de Joden ongelijk gekregen. (1)

De Zaboer was in het verleden in het Hebreeuws geschreven; na de uitbreiding van het Christendom is het vertaald naar het Latijn. Helaas zijn er geen originele exemplaren van de Zaboer meer. Vandaag de dag zijn er geen stromingen die leven volgens de Zaboer. Er zijn wel Joden en Christenen die gebruik maken van de Zaboer bij het verrichten van de gebeden. Vooral de Christenen maken er gebruik van op de zondagen.

De fundamenten van het geloof en de daaraan gekoppelde bevelen zijn voor alle profeten en heilige boeken hetzelfde. Er is alleen verschil in details te zien, zoals de details van het gebed. De komst van de Zaboer was niet ten koste gegaan van de Thora. De Thora was tijdens de komst van de Zaboer nog niet veranderd door de mensen. De Zaboer was dan ook gekomen als aanvulling op de Thora.

Share this