Home | Het leven

Wat zijn de wijsheden van ziektes?


Antwoord: 

In de vijftiende geneeswijze uit het boek ''Zegeningen voor de zieken'' van Imam Said Nursi wordt het als volgt uitgelegd:

O zuchtende, jammerende patiënt! Kijk niet naar de buitenkant, de verschijnselen van jouw ziekte, om vervolgens ach en wee te klagen, maar kijk naar haar betekenis en zeg ''oh''! Als jouw ziekte geen mooie betekenis had, zou de Genadevolle Schepper Zijn meest geliefde dienaren geen ziekte geven. In een authentieke overlevering is gezegd:

 اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً َاْلاَنْبِيَاءُ ثُمَّ اْلاَوْلِيَاءُ َاْلاَمْثَلُ فَاْلاَمْثَلُ

'Onder de mensen zijn het de profeten die de zwaarste beproevingen ondergaan, daarna komen de heiligen, dan komen degenen die op hen gelijken.'(1)

Dat wil zeggen dat de mensen die in hun leven door de grootste rampen worden overvallen en de zwaarste problemen moeten doorstaan, de beste onder de mensen zijn, degenen die de hoogste graad van perfectie hebben bereikt. Om te beginnen de profeet Ayyub (Job), alle andere profeten, de vromen en de oprechte dienaren van Allah; allen hebben zij de ziekten waaraan zij leden beschouwd als een vorm van zuivere aanbidding. Zij hebben deze gezien als geschenken van de Barmhartige, die zij met geduld en dankbaarheid hebben gedragen en hebben ondergaan als een door de Genadevolle Schepper Zelf uitgevoerde operatie.

O jammerende, zuchtende patiënt! Indien je aan deze verlichte karavaan wil deelnemen, zeg dan standvastig dank. Als je klaagt, zullen ze je niet in die karavaan opnemen. Dan val je in de kuilen van de achtelozen en zul je een weg vol duisternissen tegemoet gaan.

Er is een categorie van ziekten die, als ze de dood ten gevolge heeft, de geestelijke waarde van martelaarschap schenkt, dus net als martelaarschap de zieken op het nieveau van heiligen brengt. Degenen die sterven vanwege ziektes die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan bevalling, of aan buikpijn, of zij die sterven vanwege verdrinking, tijdens een brand of een epidemie, zij bereiken het geestelijke niveau van martelaarschap. Zo zijn er buitengewoon gezegende ziektes die de overledene na zijn sterven de graad van vroomheid verlenen. 

Ziekte tenslotte vermindert ook de band met en de liefde voor de wereld en vergemakkelijkt bovendien het afscheid van deze wereld dat de wereldgerichte mens zo zwaar valt; soms is men zelfs blij afscheid te kunnen nemen.(2)

Met het licht van het geloof kunnen we ziektes als beproevingen beschouwen die ons in staat stellen het eeuwige leven te verdienen, die ons zijn gegeven om ons leven verschil uit te laten maken op een kleurrijke en zinvolle manier. Een verrijking van de beteknis van ons leven. Door onze machteloosheid en zwakte tegenover de Genadevolle en Almachtige Schepper te beseffen, worden we ons op de meest intense wijze gewaar van de noodzaak en de behoefte om onze toevlucht tot Hem te zoeken.

Een ziekte betekent de beproeving doorstaan van een veelbewogen en emotionele periode van dubbele afhankelijkheid. Om die beproeving te doorstaan is puur geduld en oprecht dankbaarheid nodig. Die houding maakt het voor de zieke mogelijk de zegeningen van het ziek-zijn duidelijk en helder te onderscheiden en zich de zin van het leven nog meer eigen te maken. Daarnaast maakt een ziekte natuurlijk de bijzondere waarde van gezondheid duidelijk en wordt de patient ertoe aangespoord een begin te maken recht te doen aan de zegen van gezondheid.

Het onderscheiden van positieve en wijze beeknissen van een ziekte, die zich achter haar onaantrekkelijke uiterlijk bevinden, is alleen mogelijk met een onderzoekend geloof.

Met de 'Verzamelde Verhandelingen van het Licht' reikt Bediuzzaman Said Nursi ons de sleutels aan om tot dat soort geloof te komen, en tevens biedt hij een psychische remedie voor de behandeling van ziekten.

Share this