Home | Profeten

Wie is Hizr(a.s.) en leeft hij nog? Is hij een profeet?


Antwoord: 

Hızır (a.s.) is een vrome dienaar van Allah; al zeggen sommigen dat hij geen Profeet was, was hij volgens de gemeenschap van geleerden een Profeet. Hij leefde in de tijd van Musa (a.s.) en heeft met hem gesproken. In het hoofdstuk Kahf in de Heilige Quran in het gedeelte van Musa, laat Allah ons weten dat hij een van de grote dienaren van Allah is. Hoelang Hızr (a.s.) geleefd heeft of dat hij nog leeft, kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Imam Nevevî vertelt in zijn boek Nevevî "Tehzîbül-Esmave'l-Lugat",berustend op Hadiths, dat Hızr (a.s.) niet dood is en dat hij tot aan de dag des oordeels zal leven.

İbnü's-Salah zegt het volgende: "Volgens de meeste geleerden leeft Hızr (a.s.) nog steeds". VolgensBuhari, Muslim, en veel onderzoekers zou Hızr (a.s.), mocht het inderdaad zo zijn dat hij tijdens de tijd van onze Profeet (v.z.m.h.) in leven was, met hem gesproken hebben en zou hij de Islam dienen en deelnemen aan de Jihad. Echter is er niets bekend over dit onderwerp. Zoals gezegd, als Hızr (a.s.) nog in leven was, dan zou hij zeker aanwezig zijn tijdens de begrafenis van onze Profeet (v.z.m.h.)

Daarentegen laat een groot geleerde van onze eeuw Bediüzzaman Said Nursi (r.a.) in zijn werk genaamd "Mektubat" (De brieven) aan ons weten dat we het leven kunnen verdelen in vijf niveaus en dat Hızr (a.s.) en Ilyas (a.s.) zich in het tweede niveau bevinden. Hij zegt dit berustend op Hadiths. Maar de reden waarom sommige geleerden het niet accepteren dat zij in leven zijn, komt omdat Hızr (a.s.) zich niet in dezelfde levensomstandigheden als ons bevinden. Dus er zijn vijf levens niveaus. Hızr (a.s.) bevindt zich in het tweede niveau. Deze niveaus zijn als volgt:

 1)  Het niveau waar wij ons in bevinden. Om ons leven te kunnen voortzetten, hebben we eten, drinken, zuurstof en andere primaire behoeftes nodig.

 2)  Het niveau waar Hızr (a.s.) en İlyas (a.s.) zich in bevinden. Zij kunnen zich tegelijkertijd op verschillen plekken bevinden. Naast dat ze niet hoeven te eten en drinken, kunnen ze naar wens eten, drinken, en menselijk toestand aannemen.

 3)  Het niveau waar İdris (a.s.) en İsa (a.s.) zich in bevinden. Deze personen zijn niet meer afhankelijk van menselijke behoeftes. Omdat ze een niveau hebben bereikt dat lijkt op die van de Engelen, hebben ze geen betrekking meer tot ons.

 4)  Het niveau waar martelaars zich in bevinden. Zoals het in de Heilige Quran wordt uitgedrukt, is het niet juist om te zeggen dat martelaars dood zijn. Omdat zij zich er niet bewust van zijn dat zij zijn overleden, denken ze dat zij nog steeds in leven zijn. Zij bevinden zich in een leven dat een hoger niveau heeft dan het volk van het graf.

 5)  Het niveau waar het volk van de graf zich in bevind. In de Quran staat dat zelfs de doden een levensniveau hebben dat bij hun past.

Met deze uitdrukkingen in de Quran kunnen we opmaken dat Hızr (a.s.) in leven is. Maar omdat hij zich niet in ons levensniveau bevindt, zijn er verschillende meningen ontstaan wat betreft zijn levensstaat.

Share this