Home | De engelen

Wie of wat zijn Djinns?


Antwoord: 

Een djinn is een bovennatuurlijk geestelijk wezen. Djinns zijn in staat om te veranderen in verschillende vormen, zijn geschapen uit lucht en rookloze vlam van vuur, zijn slim en zijn niet te waarnemen met het blote oog. Volgens sommige overleveringen zijn Djinns in de vorm van verschillende dieren gezien. Vaak zelfs in de vorm van een slang.

Djinns zijn ook net als mensen aansprakelijk voor hun daden. Ook zij hebben de plicht om te geloven en de gebeden uit te voeren. De profeet (v.z.m.h.) is als profeet gestuurd voor de mensen en voor de Djinns. Er zijn zelfs verzen in de Koran die beginnen met
O, groep van djinn en mensen!(1)

Een djinn kan ook een geloof bezitten net als bij mensen. Er zijn zowel goede als slechte djinns. Zij zullen ook terechtgesteld worden voor hun daden. Goede djinns zullen beloond worden met de hemel, slechte djinns zullen bestraft worden in de hel.

Imam Al-Ghazālī zegt dat alleen de profeten (v.z.m.h.) de djinns en engelen in hun oorspronkelijke gedaantes kunnen waarnemen en dat alleen sommige heiligen ze in bepaalde gedaantes kunnen waarnemen. (2)

Lees deze ook

Share this