Home | De engelen

Wie zijn de wachters van de hemelse en helse poorten?


Antwoord: 

Bij de deur van de hel staan zeer veel engelen. Zij zijn in de Qoran ‘Hazene’ genaamd. Om deze reden behoort dit woord meer als een titel gebruikt te worden dan een daadwerkelijke naam. De volgende verzen maken dit duidelijk:

En de ongelovigen zullen naar de hel worden gedreven, wanneer zij deze bereiken, zullen de poorten worden geopend en haar wachters zullen tot hen zeggen: "Kwamen er geen boodschappers van uit uw midden tot u, de tekenen van uw Heer verkondigende en u waarschuwende voor de komst van deze Dag?" Zij zullen antwoorden: "Ja zeker!" Maar nu is de uitspraak van de straf tegen de ongelovigen van kracht geworden.

Er zal worden gezegd: "Gaat de poorten der hel binnen om er in te vertoeven, slecht is de verblijfplaats voor de hoogmoedigen."

En degenen die hun Heer vreesden zullen in groepen naar de Hemel worden geleid; wanneer zij die bereiken zullen de poorten worden geopend en zijn bewakers zullen tot hen zeggen: "Vrede zij u! Weest gelukkig en gaat binnen om er voor (altijd) te verblijven." (1)

Ook uit een overlevering wordt duidelijk dat de wachters van de poorten van de hel hazin’ worden genoemd.

De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd:

“Op de dag des oordeels zal ik naar poort van de hemel lopen en deze openen. De wachter (hazin) zal vragen ‘Wie bent u?’. Ik zal antwoorden met ‘Mohammed!’. De wachter zal zeggen “Ik heb het bevel gekregen deze poort voor niemand vóór jou te openen." (2)

Uit een andere overlevering kan worden opgemaakt dat de leider van de hel ‘Malik’ wordt genoemd. (3)

Deze naam wordt ook openlijk aangegeven in het volgende Qoranische vers:

En zij zullen schreeuwen: "O, Malik, laat uw Heer een einde aan ons maken." Deze zal antwoorden: "Gij moet blijven." Wij brachten u zeker de Waarheid maar de meesten uwer waren er afkerig van.”(4)

Share this