Home | Dieren

Worden we in het hiernamaals beloond als we dieren goed verzorgen?


Antwoord: 

1.Ebu Hureyre (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft hierover de volgende hadith (overlevering) meegedeeld;

‘’De Profeet vertelde als volgt; Een man was op reis en kreeg onderweg dorst. Op dat moment kwam hij een waterput tegen zodat hij zijn dorst kon lessen.  Net toen hij de put verliet zag hij een hond die ten einde raad van de aarde at in een wanhoopspoging om zijn dorst te lessen. De man zei tegen zichzelf ’’Deze hond heeft net als mij enorm veel dorst’’ waarna hij vervolgens weer in de put stapte. Hij vulde zijn schoen met water en gaf deze aan de hond. Door deze daad heeft hij het welbehagen van Allah gekregen en is hij vergeven van zijn zonden’’

Sommige metgezellen van de profeet van Allah (v.z.m.h) vroegen:  ‘’ O Profeet! Worden we beloond voor het goed verzorgen (water geven, voeden etc.) van onze dieren?’’ Waarop de Profeet antwoordde;
‘Ja, elke goede daad jegens een levend wezen zal worden beloond’. 1

2.In een andere hadith (overlevering)  wordt hier ook op ingegaan en wel als volgt;

“Een ontuchtplegende vrouw, zag op een warme dag een hijgende hond rond een put lopen. De vrouw trok haar schoen uit en gaf hiermee water aan de hond. Hierdoor werd zij vergeven van haar zonden.”2

3.Ibnu Omar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gemeld dat de boodschapper van Allah (v.z.m.h.) zei;

“Een vrouw die een kat heeft opgesloten, is hierdoor naar de hel gegaan. Ze heeft de kat gevangen gehouden en geen voer gegeven.”3

TOELICHTING: In de bovenstaande hadiths (overleveringen)  geeft de Profeet (v.z.m.h) aan dat een vrouw beloond wordt voor het geven van water aan een hond en dat een vrouw bestraft wordt voor het toebrengen van schade aan een kat. Dit laat zien dat een goede daad, hoe klein die ook is, de mens kan redden en dat een zonde, hoe klein die ook is,  de mens tot de hel kan verdoemen. Dit laat ons dus zien dat wij geen enkele daad moeten kleineren. Maar dit betekent uiteraard niet dat iedereen die een hond water geeft naar de paradijs zal gaan en iedereen die een kat pijn doet naar de hel zal gaan.

Bovendien zal Allah de daden van elk mens gezamenlijk beoordelen. Het kan tenslotte ook zo zijn dat de vrouw die de hond water gaf, hierdoor net meer goede daden had dan slechte daden waardoor ze is beloond met de hemel. Zo kan hetzelfde gelden voor de slechte daden van de vrouw die tot de hel is verdoemd omdat ze haar kat niet goed had verzorgd.[1] Bukhari, Sirb 9, Wudu 33, Mezalim 23, Edeb 27; Muslim, Selam 153, (2244); Muwatta, Sifatu’n Nebi 23, (2,929-930); Ebu Davud, Cihad 47, (2550)

[2] Muslim, Taubah 155, (2245)

[3] Bukhari, Bed’u’l-Halk 17, Sirb 9, Enbiya 50; Muslim, Birr 151, (2242)

 

Share this