Home | De engelen

Zullen wij de engelen die onze daden opschrijven zien na onze dood?


Antwoord: 

In ons graf worden wij door twee engelen ontvangen, genaamd “Munker” en “Nekir”.

Vanuit een perspectief worden Munker en Nekir gezien als een engel-soort; naar ieder persoon in het graf worden er twee van hen gestuurd. Ze stellen vragen aan diegene die in het graf ligt vragen over het geloof en aanbidding. Vervolgens zal er aan de hand van de gegeven antwoorden, of leed, of vrede in het graf beginnen. Voor diegenen die hun leven volgens de juiste regels van geloof en aanbidding hebben doorgebracht, worden deze engelen verlichte vrienden. Ze verlossen diegene van eenzaamheid en leed in het graf.

Share this