Het zesde punt


Eén van de vele wijsheden van het vasten in de gezegende maand Ramadan ten aanzien van de neerzending van de Kuran, aangezien Ramadan de belangrijkste periode was voor zijn neerzending, is de volgende:
Aangezien de Kuran in de maand Ramadan is neergedaald, dient men tijdens deze gezegende maand, teneinde zich de tijd waarin de Kuran werd geopenbaard voor te kunnen stellen om dit hemelse decreet op de beste manier te verwelkomen, tot een gezegende toestand toe te treden door zijn nefs van lage begeertes en zichzelf van nutteloze zaken af te houden, door te stoppen met eten en drinken en in gelijksoortige toestand als de engelen te verkeren, door de Kuran te reciteren en aan te horen alsof deze pas is neergezonden, en door het goddelijke decreet te beluisteren alsof dit door Rasul-u Ekram Aleyhissalatu Wesselam, door de engel Djibril (as), of veeleer door Mutekellim-i Ezeli wordt verkondigd. Zodoende treedt men toe tot een gezegende toestand. De mens dient zichzelf tot Zijn spreker te maken, opdat anderen hem kunnen aanhoren, en op die wijze anderen tot op zekere hoogte de wijsheid te laten kennen die zich in de neerdaling van de Kuran bevindt.
Het is inderdaad zo alsof de gehele islamitische wereld in de gezegende maand Ramadan in een mesdjid verandert waarin miljoenen huffaz in alle hoeken van deze geweldige mesdjid de Kuran, dit hemelse decreet, aan de aardbewoners ten gehore brengen. Elke Ramadan wordt het vers

De maand Ramadan is [de maand] waarin de Kuran is neergezonden, als leidraad voor de mensen met duidelijke bewijzen van die leidraad en het onderscheid [tussen waarheid en valsheid].[1]

op een schitterende, stralende wijze weergegeven en bewijst zij dat de maand Ramadan de maand van de Kuran is. Sommigen in deze geweldige gemeenschap luisteren met overgave naar de huffaz, terwijl anderen het ingetogen voor zichzelf reciteren.
Inderdaad, zoals het uitermate afkeurenswaardig en afschuwelijk is zich in een zo gezegende mesdjid aan de verlangens van de nefs over te geven en zich van deze verlichte zegenrijkheid te onthouden door te eten en te drinken, en daarmee begrijpelijkerwijs de innerlijke verachting van deze gemeenschap op te roepen, zo is het eveneens in de ogen van de gehele islamitische wereld afkeurenswaardig en afschuwelijk om in de gezegende maand Ramadan niet te vasten. Zij die zodanig handelen worden het mikpunt van de innerlijke verachting van deze gemeenschap.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 2:185