Het eerste punt


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[1] قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعآؤُكُمْ

Dat wil zeggen: “O mensen! Indien jullie geen smeekbedes verrichten, welke waarde hebben jullie dan nog?” Luister nu naar de volgende vijf opmerkingen met betrekking tot dit vers.

Een smeekbede is een verheven aanbidding. Inderdaad, het is als de ziel ervan. Zoals wij op diverse plaatsen hebben vermeld, bestaan er drie soorten smeekbedes.

De eerste soort smeekbede: dit is de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden, zoals de smeekbedes van de zaadjes en deeltjes aan Fatir-i Hakim. Zij vragen op deze manier: “Teneinde de verschijningen van Jouw namen uitvoerig te kunnen weergeven, ontwikkel ons en laat ons voorspoedig groeien. Ontvouw ons kleine bestaan en verander het in het grote bestaan van een boom!”


Een andere vorm van deze soort smeekbede is het volgende: het bijeenkomen van oorzaken is een smeekbede voor het verkrijgen van resultaten. Dat wil zeggen dat de oorzaken zich op een zodanige manier verenigen dat hun hoedanigheid een expressie toont. Zodoende smeken en vragen zij Kadir-i zul-Djelal om de resultaten te verkrijgen. Bijvoorbeeld, als water, warmte, aarde en licht zich verenigen rondom een zaadkorrel, ontstaat er een toestand. Deze toestand vormt een soort smeekbede en vraagt: “O onze Schepper, maak van deze zaadkorrel een boom!” Immers, het ontstaan van een boom, die een uniek wonder van de macht van Allah is, kan niet aan deze primitieve substanties worden toegeschreven die als materie noch over verstand noch over bewustzijn beschikken. Dit is onvoorstelbaar. Dus het bijeenkomen van oorzaken vormt een soort smeekbede.


De tweede soort smeekbede: dit is de smeekbede van de levende wezens welke uit hun aangeboren behoeftes naar voren komt. Het is een soort smeekbede aan Khalikur-Rahim om alle benodigdheden en wensen van alle wezens, die buiten hun macht en wil bevinden, op een geschikt moment en vanuit onverwachte plaatsen te verlenen. Immers, Hakim-i Rahim verleent hun benodigdheden aan hen, buiten hun macht en wil om, vanuit een voor hen onbekende plaats en op een voor hen juist moment. Aangezien hun handen dit niet kunnen bereiken, betekent dit dat deze gunst een resultaat is van hun smeekbedes.
Kortom, alles wat vanuit de gehele wereld naar het hof van Allah opstijgt, is een smeekbede. Datgene wat als oorzaak daartoe dient, zoekt en vraagt het resultaat van Allah.


De derde soort smeekbede: dit is de smeekbede van bewustzijn dragende wezens wat voortvloeit uit behoeftes. Deze kent twee soorten.
Indien dit smeekbede vanuit een noodsituatie geschiedt of volledig overeenkomt met een aangeboren behoefte of zeer nabij de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden komt of vanuit een zuiver en oprecht hart wordt aangeboden, dan wordt het in de meeste gevallen verhoord. Het grootste deel van uitvindingen en ontdekkingen die de mensheid tot ontwikkelingen heeft geleid, is het resultaat van dit soort smeekbedes.
Al datgene wat als wonderwerken van de menselijke beschaving worden beschouwd en alle ontdekkingen en uitvindingen waarvan mensen geloven bijzonder trots op te kunnen zijn, zijn het resultaat van een soort smeekbede. Als resultaat van hun oprechte vraag met hun ontwikkelingsbekwaamheden wordt hun smeekbede verhoord. De smeekbedes die met de expressie van de eigen kenmerkende ontwikkelingsbekwaamheden en met de aangeboren behoeftes worden verricht, worden altijd verhoord voor zover zij niet in tegenspraak raken met belemmeringen of met voorwaarden en beperkingen.


De tweede soort is de ons algemeen bekende smeekbede. Ook deze bestaat uit twee vormen. De ene met daden, de andere met woorden. Bijvoorbeeld, een akker ploegen is een smeekbede met daden. Men dient zijn levensonderhoud niet van de aarde te kennen. Veeleer vormt de aarde de toegangspoort tot de schatkamer van barmhartigheid, opdat de boer met zijn ploeg aan die poort kan kloppen.
Wij zullen de details van de bovenvermelde soorten overslaan en zullen in de volgende opmerkingen één of twee geheimen van de met woorden verrichte smeekbedes verder bespreken.

Footnotes

  1. ^ Zeg: “Mijn Heer zou Zich niet om jullie bekommeren indien het niet zou zijn vanwege jullie smeekbedes.” - De Kuran 25:77