Het derde punt


De smeekbede die in woorden wordt verricht, heeft twee manieren van verhoord worden. Ofwel wordt het precies geaccepteerd zoals dat gewenst is, ofwel wordt het in een nog betere vorm beantwoord.
Bijvoorbeeld, iemand wenst voor zichzelf een zoon, maar Allah de Rechtvaardige schenkt aan hem een dochter zoals Meryem. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is niet verhoord.” Veeleer hoort men juist te zeggen: “Zijn smeekbede is in een betere vorm verhoord.” Soms verricht iemand een smeekbede voor zijn geluk op aarde, echter wordt dit geaccepteerd voor het hiernamaals. Men kan dan niet zeggen: “Zijn smeekbede is geweigerd.” Men hoort juist te zeggen: “Het is op een meer zinvolle wijze beantwoord.”
Aangezien Allah de Rechtvaardige alwijs is, smeken wij Hem om iets en Hij geeft ons antwoord. Echter, Hij handelt ten aanzien van ons met Zijn wijsheid. Een ziek persoon dient geen laster te werpen op de wijsheid van zijn arts. Als hij vraagt om honing en de deskundige dokter hem kinine ten malaria voorschrijft, dan moet hij niet zeggen: "De dokter heeft naar mij niet geluisterd.” Veeleer heeft de dokter zijn ach en wee, zijn kermen en klagen gehoord en op basis daarvan zijn antwoord gegeven. Hij schreef iets beters voor dan hetgeen werd gevraagd.