Het vierde punt


Het resultaat en de mooiste, fijnzinnigste, zoetste en beschikbare vrucht en van een smeekbede is het volgende:
Degene die een smeekbede verricht, is zich bewust van het feit dat er iemand is die hem hoort, een remedie zendt voor zijn kwalen en zich over hem ontfermt, iemand wiens macht omtrent alles toereikend is. In deze wereld, die op een grote herberg lijkt, is hij niet alleen. Er is een vrijgevige Heer Die Zich om hem bekommert. Bovendien beschouwt hij zich in de tegenwoordigheid van Degene Die al zijn behoeftes kan bevredigen en al zijn vijanden kan verdrijven. Op die wijze ervaart hij vreugde en verlichting, werpt hij een last zo zwaar als de gehele wereld van zijn schouders af en zegt:

[1]اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Footnotes

  1. ^ “Lof aan Allah, de Heer van alle werelden.” - De Kuran 1:2