Hoe hoort het eerste bevel van de Kuran, het woord “Lees” (Ikra), begrepen te worden? Wat moet er gelezen worden?


Waar en wanneer er over boeken en kennis wordt gesproken, kan het volgende gezegd worden: “Onze verheven religie hecht veel waarde aan studie. Het eerste bevel van de Kuran is immers: Lees!”

Het staat vast dat het eerste bevel van de Kuran “Lees” is. Helaas zijn we vaak nalatig in het lezen van de woorden die daarop volgen.

Wat is het doel van een bevel dat naar een ongeletterde Profeet (saw) en, middels zijn leiderschap, naar ons allen is gekomen? Is leren lezen en schrijven het doel? Heeft de Profeet (saw) na dit bevel onmiddellijk leren lezen en schrijven? Zo niet, wat is dan de lering die hij getrokken heeft uit het bevel “Lees!”? Houdt het bovendien in dat het niet uitmaakt wat je leest, zolang je maar leest?

Om het antwoord te vinden op al deze vragen, hoort het vervolg van het vers dat met “Lees!” begint, gelezen te worden. Namelijk het volgende:

“Lees in de naam van jouw Heer Die geschapen heeft!”[1]

Dus het doel van de Kuran is niet beperkt met het boek lezen. Veeleer omvat desbetreffend vers ook het lezen van de namen van Allah wiens verschijningen te zien zijn op het universum. Immers, dit universum is een zodanig boek dat op iedere bladzijde vele boeken in zich bevat. Zelfs ieder woord bevat een boek en iedere letter bevat een berijmd gedicht. Het aangezicht van de aarde is niet meer dan één enkele pagina van dit boek (het universum). Kijk eens naar het grote aantal boeken dat deze pagina bevat. Iedere boom is een woord. Kijk eens naar hoeveel bladzijden deze bevat. Iedere vrucht is een letter en iedere pit is een punt. Deze punt bevat het programma, de inhoudsopgave van een reusachtige boom. Een dergelijk boek kan alleen een versiering zijn die met het penseel van de macht van de Majesteitelijke Heer is geschilderd, Die de eigenschappen schoonheid, majesteitelijkheid, oneindige macht en wijsheid bezit. Uiteraard is het ook niet het lezen van een willekeurig geschreven boek.

De Profeet (saw) las dit vers exact op deze wijze toen het vers aan hem geopenbaard werd; vervolgens spande hij zich elk moment en met elke ervaring in om te lezen in naam van de Heer. Zijn leeswijze was dusdanig dat, zoals de Duitse poëet Rilke verwoordde, “zelfs engelen er verwonderdvan raakten.” Hij (saw) was een ongeletterde profeet, maar niemand is, was en zal ooit in staat zijn om het universum en de Kuran te lezen en onderwijzen zoals hij deze gelezen en onderwezen heeft.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 96:1

Gerelateerde vragen