Ik heb een tijd terug een tattoo laten zetten wetend dat het haram is omdat ik depressief was. Ik heb Elhamdulillah berouw getoond en ben teruggekeerd tot de Islam. Is het verplicht om de tatoeage te laten verwijderen? Want ik zit in een moeilijke financiële situatie en kan het bedrag niet bekostigen.


Al sinds vroegere tijden zijn er mensen die tatoeages laten zetten op bepaalde plekken van hun lichaam. Tegenwoordig is deze gewoonte ook een grote trend. Veel mensen laten tatoeages zetten voor de sier en bepaalde moslims gaan er in mee. Arabieren in Asrul-Djahiliyye versierden hun lichamen met tatoeages en door bepaalde vormen op bepaalde lichaamsdelen te laten tatoeëren, dachten ze dat het hun kracht zou geven. Vandaag bestaat dit bijgeloof echter niet meer en is alleen maar nog een trend.

Een tatoeage zoals wij deze kennen wordt als volgt gezet: het lichaam wordt verwond met een naald en bepaalde gereedschappen wat er op lijkt. Vervolgens wordt er op de wond vet en andere soorten ingrediënten geplaatst waardoor de wond niet geneest. Uiteindelijk ontstaat er een soort groene kleur onder de huid.

In overleveringen, vermeld in Bukhari en Muslim, laat onze Profeet (saw) ons weten dat een tatoeage zetten of laten zetten niet is toegestaan. Indien iemand tatoeages zou laten zetten, zou hij van de genade van Allah (swt) ontnomen worden.

Als een persoon met een tatoeage echter niet wist dat een tatoeage niet is toegestaan, dan wordt er gekeken naar de ingrediënten van zijn tatoeage. Als onreine ingrediënten zich hierin bevinden, dan is zijn tatoeage ook onrein. Als zijn tatoeage geen onreine ingrediënten bezit, dan is deze ook niet onrein. Als het mogelijk is hoort die tatoeage verwijderd te worden, zo niet dan is het toegestaan om die tatoeage te behouden. Want Allah (swt) is genadevol en zal niemand lasteren met iets wat hij niet kan weerstaan.

Een tatoeage brengt ook geen schade toe aan de wudu, aangezien het verplicht is om de huid te wassen en een tatoeage zich onder de huid bevindt.

Iemand die niet wist dat een tatoeage niet toegestaan is in de Islam kan Allah (swt) om vergiffenis vragen en wordt dan inshaallah vergeven.

Echter als iemand een tatoeage laat zetten uit achteloosheid, wetend dat het haram is en vervolgens berouw toont voor zijn zonde, dan dient hij zijn toevlucht te zoeken bij Allah (swt) en om vergevenis te vragen. Als de tatoeage te verwijderen is zonder dat het de gezondheid schaadt en de financiële situatie hiervoor toereikend is, dan moet men dit zo snel mogelijk doen. Want ook dit is een uiting van spijt van die persoon voor de zonde die hij heeft begaan. Als zijn financiële situatie niet toereikend is, dan wacht hij tot deze wel toereikend is. Bij de eerste mogelijkheid dient de tatoeage verwijderd te worden.

Gerelateerde vragen