Ik heb te horen gekregen dat wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zijn hart wordt verzegeld door Allah. Geldt dit ook voor vrouwen? De Kuran verplicht namelijk niet alleen mannen maar alle moslims tot het bidden van het vrijdaggebed.


Het vrijdaggebed is voor vrouwen niet verplicht. Zodoende is er ook geen sprake van een verzegeling van het hart als een vrouw niet meedoet aan het vrijdaggebed. Echter, vrouwen mogen wel meedoen met het vrijdaggebed als er een aparte plaats is in een moskee waar ze individueel of gezamenlijk kunnen bidden. Het thuis verrichten van het vrijdaggebed is geen optie. Wanneer ze gezamenlijk in de moskee bidden, hoeven ze het middaggebed niet te bidden.[1]

Footnotes

  1. ^ Zie El-Imam El-Sarakhsi, El-Mabsut, ed. Mohammed Hassan Ismail, 4th ed., vol. 2 (Lebanon: Dar-el-Kutub el-Ilmiyyeh, 2017), 37

Gerelateerde vragen