Mag men zonder wudu (de kleine wassing) de Kuran reciteren op zijn tablet? 


Het is niet toegestaan om zonder wudu mushaf aan te raken.[1] Dat wil zeggen dat men zonder wudu de Kuran niet mag aanraken. Het is echter wel toegestaan om de Kuran zonder wudu uit het hoofd te reciteren of zonder het aan te raken. Bovendien kan men de Kuran zonder wudu uit zijn tablet, computer, mobiel of een dergelijk apparaat reciteren. Tijdens het reciteren uit deze apparaten kan hij eveneens het scherm ervan aanraken, omdat het geen mushaf is. Echter, degene die ghusl moet verrichten, mag de Kuran niet aanraken, noch uit het hoofd reciteren totdat hij/zij ghusl heeft verricht.

Footnotes

  1. ^ Zie de Kuran 56:77-80

Gerelateerde vragen