Wat is de waarde van het vasten op de dag van Arafe?


De meeste mufessirin zijn van mening dat de eed in het eerste vers van soera el-Fedjr naar de eerste tien dagen van zul-Hidjdje verwijst.[1] Daardoor wordt het vasten in de eerste negen dagen van zul-Hidjdje als mustehab beschouwd. Men kan zowel in al deze negen dagen, alsmede in een deel ervan vasten. Bovendien, de negende dag van deze tien dagen is Arafe en heeft een bijzondere plaats in de Islam. Over de dag Arafe zijn er veel ehadis waarvan wij twee hieronder zullen vermelden:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafe. Hij benadert [de schepselen met Zijn barmhartigheid] en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze mensen?”[2]

“Met het vasten op de dag van Arafe wordt er gehoopt dat Allah de zonden vergeeft van het vorgaande jaar en het komende jaar.”[3]

Echter, het is geschikter voor degenen die de verplichtingen van hadj verrichten om niet te vasten op de dag van Arafe, omdat ze vanwege het vasten hun gebeden kunnen verstoren en duizelig en zwak kunnen worden.[4]

Bovendien zijn er ook ehadis waarin wordt vermeld dat het zeer belangrijk is om op de dag van Arafe 1000 soera el-Ikhlas te reciteren.[5]

Footnotes

  1. ^ Zie Shewkani, Fethu’l-Kadir, V 432
  2. ^ Muslim, Hadj 436
  3. ^ Muslim, Siyam 196-197
  4. ^ Zie Ebu Dawud, Sawm 64
  5. ^ Zie Suyuti, el-Fethul-Kebir 3:227; Munawi, Feyzul-Kadir 6:203 hadis no: 8953

Gerelateerde vragen