Het eerste punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de heerschappij van Allah de Rechtvaardige.

Het tweede punt

De wijsheid van het vasten ten aanzien van het tonen van dankbetuiging jegens de gunsten van Allah de Rechtvaardige.

Het derde punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van het sociale leven van de mensen.

Het vierde punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de fatsoenering van nefs.

Het vijfde punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de ethische vervolmaking van de nefs en het breken van haar verzet.

Het zesde punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de neerzending van de Kuran.

Het zevende punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de verdiensten van de mensen voor het hiernamaals.

Het achtste punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van het persoonlijke leven van de mens.

Het negende punt

De wijsheid achter het vasten ten aanzien van de onmiddellijke vernietiging van de denkbeeldige heerschappij van de nefs en de bekendmaking van haar dienaarschap via het tonen van haar machteloosheid.