Populaire vragen

Artikelen

18Dec

De Islam en reinheid

Vragen en Islam | 454

De Islam spoort aan tot fysieke en spirituele reinheid en hij leert ons hoe we deze kunnen bereiken. Hoe heeft de profeet voor zichzelf gezorgd en in welke mate? Lette hij (saw) ook op de reinheid om zich heen? Waarom was dit essentieel? Heeft dit een grote invloed gehad bij zijn taak als boodschapper?

19Dec

De Islam en milieu

Vragen en Islam | 180

Eveneens zoals de Islam het beveelt om met jezelf en anderen goed om te gaan, beveelt het eveneens om zorg te dragen aan de milieu en andermans gemak. Zelfs tijdens en na het voeren van een oorlogsstrijd dient er opgelet te worden aan de rechten van anderen.

Waarom heeft profeet Muhammed na zijn vijftigste vele huwelijken verricht?

28May

Wat voor een barmhartigheid en wijsheid ligt achter het overlijden van een kind?

Video's

Pagina's

Ramadan

9 hoofdstukken

Op deze pagina wordt een gedeelte van de wijsheden van de gezegende maand Ramadan behandeld, de maand welke één van de meest schitterende, geweldige kenmerken van de Islam vormt. Deze pagina bevat negen punten, waarin negen van de vele wijsheden van het vasten in de maand Ramadan worden behandeld.

Smeekbede

6 hoofdstukken

Op deze pagina worden via vijf punten het belang van smeekbedes verklaard, de soorten ervan behandeld en hoe een gelovige op de beste wijze een smeekbede voor een andere gelovige kan verrichten.