Orgaandonatie in de Islam

Vragen en Islam | 246

Orgaandonatie en orgaantransplantatie is in de 19e eeuw begonnen en heeft in de afgelopen eeuw zijn piek bereikt. Het begon eerst met transplantatie van huid, spier en aderen. Later werden hart, lever, nier en merg aan de behandeling toegevoegd. Er zijn veel positieve resultaten gehaald van deze wijze van behandeling. Zo zijn er veel doodzieke patiënten geholpen. Hoe bekijkt de Islam orgaandonatie?

De Kuran roept op vijf afzonderlijke manieren de kinderen ten opzichte van hun oud geworden ouders tot tederheid op.

Vragen en Islam | 47

Dit artikel behandelt hoe de Kuran de kinderen ten opzichte van hun oud geworden ouders tot tederheid oproept, watvoor grote voordelen het voor het persoonlijke en maatschappelijke leven heeft en welke wijsheden hierachter liggen.

Het belang van smeekbedes en de soorten ervan

Vragen en Islam | 37

Dit artikel verlkaart via vijf punten het belang van smeekbedes en behandelt de soorten ervan.

De wijsheid, rechtvaardigheid en mededogen achter de toewijzing van een gedeelte van de erfenis aan de vrouwen en de moeders in de Kuran.

Vragen en Islam | 25

Dit onderwerp toont de tekortkomingen van de hedendaagse beschaving tegenover de wonderbaarlijkheid van de Kuran. Het zijn twee voorbeelden te midden van duizenden die bewijzen hoe onterecht de wetten van de hedendaagse beschaving zijn, welke de Kuran trachten te weerspreken. 

Condoleance bij het overlijden van een kind

Vragen en Islam | 17

Wat voor een barmhartigheid en wijsheid ligt achter het overlijden van een kind?

De wijsheden en de redenen achter de vele huwelijken van profeet Muhammed (saw).

Vragen en Islam | 26

Waarom heeft profeet Muhammed na zijn vijftigste vele huwelijken verricht?

De Islam en milieu

Vragen en Islam | 12

Eveneens zoals de Islam het beveelt om met jezelf en anderen goed om te gaan, beveelt het eveneens om zorg te dragen aan de milieu en andermans gemak. Zelfs tijdens en na het voeren van een oorlogsstrijd dient er opgelet te worden aan de rechten van anderen.

De Islam en reinheid

Vragen en Islam | 22

De Islam spoort aan tot fysieke en spirituele reinheid en hij leert ons hoe we deze kunnen bereiken. Hoe heeft de profeet voor zichzelf gezorgd en in welke mate? Lette hij (saw) ook op de reinheid om zich heen? Waarom was dit essentieel? Heeft dit een grote invloed gehad bij zijn taak als boodschapper?