Als Allah barmhartig is, waarom sterven mensen aan honger dan?


Allah heeft deze wereld geschapen als een plaats van beproeving. Als vereiste van de beproeving heeft hij de mens uitgerust met veel materiele en niet materiele zintuigen en bekwaamheden zoals het verstand en de wil. Wat betreft het gebruik van zijn wil, Hij laat hem vrij totdat de beproeving voorbij is. De beproeving van ieder individu beëindigt met zijn dood en het resultaat van de beproeving zal worden geopenbaard op de Dag des Oordeels. Na deze korte uitleg kunnen wij het volgende zeggen:

Allah voorziet iedereen bijvoorbeeld met lucht, als gunst. Indien iemand een andere persoon laat stikken, kan er dan worden gezegd dat Allah genadeloos is jegens een persoon die is overleden vanwege verstikking? Absoluut niet! Net als dit voorbeeld, schenkt Allah iedereen zijn levensonderhoud. Sommige mensen echter gebruiken hun wil op een verkeerd en ongeoorloofd pad en stelen het levensonderhoud van andere mensen. Omdat ze hun levensonderhoud kwijt zijn geraakt, lijkt het erop dat ze sterven door gebrek aan levensonderhoud, terwijl Allah, Die De meest Barmhartige is, hen als gevolg van Zijn barmhartigheid hun levensonderhoud heeft geschonken. Ze overlijden in werkelijkheid, omdat hun levensonderhoud door anderen wordt gestolen. Het feit dat sommige mensen en staten de mensen in Afrika uitbuiten is daar het beste bewijs van.

Kortom, Allah, Die meer dan 400.000 soorten schepselen op aarde in al hun behoeften voorziet, verwaarloost zeer zeker het levensonderhoud van de mensen niet. Zelfs de meest hulpeloze mensen zoals baby’s krijgen het beste onderhoud. Door hun wil echter te misbruiken, kunnen mensen de voordelen van anderen aangrijpen en hen schade berokkenen. Echter, degenen die in deze wereld onrechtvaardig worden behandeld door andere mensen, zullen hun beloning in het hiernamaals ontvangen als een manifestatie van de genade van Allah. De onderdrukkers daarentegen zullen worden gestraft als een manifestatie van Zijn rechtvaardigheid.

Gerelateerde vragen