Als een moeder met 3 kinderen tussen de 1 en 5 jaar in depressie raakt en dit op de kinderen afreageert wanneer zij niet luisteren, en niemand om haar heen heeft voor hulp, is zij dan een zondaar?


Moederschap is een moeilijke maar ook een zoete verantwoordelijkheid. Zoals u weet is deze wereld geen plek voor honderd procent genot. Mensen zijn niet naar deze wereld gekomen om te kunnen genieten, maar om hun verantwoordelijkheden jegens hun Heer te vervullen. In de Kuran zegt onze Heer echter "layukellifullahunefsen illa wus’aha". Dit betekent dat aan de mens de kracht gegeven wordt om de moeilijkheden te overwinnen, waarmee mensen in de wereld daarmee worden geconfronteerd. Het opvoeden van haar kinderen door een moeder is ook een van de verantwoordelijkheden van de moeder. Tijdens deze opvoeding wordt door onze Heer een gevoel van mededogen aan de moeder gegeven om de moeder te versterken en haar lasten te verlichten. Hierdoor houdt de moeder van haar kind zonder wederzijdse verwachtingen te hebben en offert haar eigen belangen op voor haar kind.

De mens is een schepsel die behoeftig en onwetend is. Als de moeder door bepaalde omstandigheden moeite heeft om voor haar kinderen te zorgen en niet weet hoe ze hierin moet handelen of wanneer ze een stap moet zetten bij dergelijke gebeurtenissen, zou ze steun moeten krijgen van haar echtgenoot of familieleden met ervaring hierin die haar kunnen helpen. Deze ondersteuning kan mentale ondersteuning zijn, zoals uitleggen hoe stappen moeten worden ondernomen, of daadwerkelijke ondersteuning in de vorm van persoonlijke hulp.

De eerste leraar van het kind is zijn moeder. Omdat het moederschap een zeer hoge en waardevolle verantwoordelijkheid inhoudt, hecht onze religie een afzonderlijk belang aan de moeder. De hadis die stelt dat de hemel onder de voeten van moeders is, onthult ook het belang van moederschap.

Gerelateerde vragen