Als je ghusl hebt gedaan hoe vaak kan je dan bidden?


Het is wudu die men dient te verrichten om het gebed te verrichten. Aangezien degene die ghusl heeft verricht, eveneens aan de voorwaarden van wudu heeft voldaan, hoeft hij niet nogmaals wudu te verrichten. Immers, onze moeder Aisha (ra) heeft overgeleverd dat de eerbiedwaardige profeet (saw) geen wudu verrichtte voor het gebed na het verrichten van ghusl. [1]

Bovendien heeft Abdullah ibn Omer (ra), een van de geleerden onder de ashab, het volgende gezegd:

Welke van de reinigingen is omvattender dan ghusl?[2]

Met deze woorden maakte hij het duidelijk dat ghusl alle andere reinigingen in zich herbergt en daardoor men geen extra wudu hoeft te verrichten na het verrichten van ghusl.

Indien iemand een wudu zou verrichten, kan hij zijn gebeden verrichten, zolang die wudu niet wordt verbroken.

Footnotes

  1. ^ Zie Tirmidhi, Taharat 79
  2. ^ Taberani, el-Mudjemul-Kebir XII:371

Gerelateerde vragen