Hebben de man en vrouw recht op elkaars bezittingen volgens de Islam?


Volgens de Islamitische wetgeving behoort het eigendom van de man toe aan hemzelf en dat van de vrouw ook aan haarzelf. Vanuit dit principe binnen de Islam is een vrouw eigenaar van haar eigen bezittingen en een man eigenaar van zijn eigen bezittingen. Ieder van hen heeft daar zelf het beschikkingsrecht over.

Naast dit feit moeten wij ook weten dat alle kosten voor voedsel, kleding en huisvesting van een vrouw aan de echtgenoot behoren. Hij dient deze plichtig te vervullen in overeenstemming met haar sociale niveau, zonder verspillend of gierig te zijn.[1]

Kortom: volgens de Islam geldt binnen een gezin het principe van eigendomsverdeling. Als binnen een gezin het eigendom al onderling is verdeeld, dan behoort eenieders eigendom tot zichzelf. Dus, volgens de Islam kan een man zijn eigen geld besteden zoals hij wilt, nadat hij zijn verplichtingen jegens zijn vrouw en gezin heeft vervuld en zijn zekat heeft betaald. Wat het eigendom van een vrouw betreft, zij mag het besteden zoals zij wilt, op voorwaarde dat ze haar zekat betaalt.

Footnotes

  1. ^ Zie Ebu Dawud, Menasik 56; Ibn Madje, Menasik 84

Gerelateerde vragen