Heeft Allah behoefte aan onze aanbiddingen?


Allah heeft geen behoefte aan onze aanbiddingen. In plaats daarvan hebben wij de behoefte om Hem te aanbidden.

Stel je een dokter voor die zijn patiënt een recept geeft en zegt: "U moet deze medicijnen gebruiken." Kan de patiënt dit weigeren en zeggen: "Beste dokter, welk voordeel heeft u als ik deze medicijnen gebruik?"

Net zoals deze vraag een onzinnige is, is ook de vraag "Waarom heeft Allah behoefte aan onze aanbidding?" onzinnig.

Het zijn niet de dokters, maar de patiënten die behoefte hebben aan medicijnen. Aanbidding is net als medicijnen een behoefte voor de dienaar. Allah daarentegen heeft geen behoefte aan onze aanbidding.

De voorschriften en verboden van Allah zijn bedoeld voor het welzijn van de mens. Ze vormen een medicijn voor zijn spirituele gezondheid en zijn een bron van geluk voor hem.

Gerelateerde vragen