Heeft Allah behoefte aan onze aanbiddingen?


Allah heeft geen behoefte aan onze aanbiddingen. Integendeel, wij hebben de behoefte om Hem te aanbidden.

Stelt u zich een dokter voor die zijn patiënt een recept geeft en zegt "U dient deze medicijnen te gebruiken". Kan de patiënt dit weigeren en zeggen "Beste dokter, welke baat zult u hebben wanneer ik deze medicijnen gebruik?"

Zoals we kunnen zien is dit een onnozele vraag net zoals de vraag "Waarom heeft Allah behoefte aan onze aanbidding?"

Niet dokters, maar patiënten hebben de behoefte om medicijnen te gebruiken. Aanbidding is net als medicijnen een behoefte voor de dienaar. Allah daarentegen heeft geen behoefte aan onze aanbidding.

De geboden en verboden van Allah zijn voor het welzijn van de mens. Deze zijn een medicijn voor zijn spirituele gezondheid en vormen voor hem een bron van geluk.

Het zijn voornamelijk de ongelovige wetenschappers die tot de genoemde conclusie zijn gekomen. Hierdoor hebben vele mensen van andere godsdiensten bepaalde Islamitische elementen overgenomen.

Gerelateerde vragen