Heeft Allah de wereld geschapen?


Allereerst dienen we te weten dat Allah de enige is Die alles heeft geschapen. Hij is Degene Die alles beheert en alle handelingen aangaande het scheppen verricht. Het universum en alles erin vormen een bewijs voor dit feit. Hieronder willen wij het bewijs van harmonie dat overal in het universum te zien is als een voorbeeld behandelen.

Ieder weldenkend mens ziet en begrijpt dat er een geweldige harmonie bestaat in het universum. Dit verwijst naar de waarheid dat degene die één enkel iets schept degene kan zijn die alles schept. Om deze kwestie nader tot het verstand te brengen zullen wij slechts drie voorbeelden omschrijven:

1- Mensen kunnen hun leven niet voortzetten zonder dieren, dieren hebben planten nodig om hun leven te continueren en planten kunnen niet bestaan zonder regen. Dat wil zeggen dat degene die de mens heeft geschapen, degene is die de dieren heeft geschapen. En degene die de dieren heeft geschapen is degene die de planten en de wolken heeft geschapen en hij is degene die de regen aan de behoeftigen toesnelt.

2- Om het voortbestaan van het leven op aarde te garanderen dient de aarde met een snelheid van 107.000 kilometer per uur om de zon en de zon met 828.000 kilometer per uur om het centrum van de Melkweg te draaien. Wij zien dat het precies zo is. Dat wil zeggen dat degene die het leven op aarde heeft geschapen degene is die de aarde heeft geschapen. Degene die de aarde heeft geschapen, is degene die de zon heeft geschapen. En degene die de zon heeft geschapen, heeft de Melkweg met al haar sterren geschapen en de verbinding tussen de aarde en de zon en de verbinding tussen de zon en de Melkweg tot stand gebracht.

3- Er is behoefte aan seizoenen om het voedsel dat nodig is voor de voortzetting van het leven te krijgen. Eveneens weten wij dat voor het tot stand komen van seizoenen het zonnestelsel nodig is. Dat wil zeggen dat degene die het levensonderhoud van de levenden voorziet, degene is die het zonnestelsel heeft opgericht.

Voorbeelden kunnen worden vermenigvuldigd.

Kortom: degene die één enkel iets heeft geschapen, is degene die alles heeft geschapen, omdat er een geweldige verbinding bestaat tussen één enkel iets en alles. En degene die dit alles heeft geschapen en bestuurt kan degene zijn die over een eindeloze kennis, wijsheid en macht beschikt. Hij is Allah.

Gerelateerde vragen