Hoe dient men zijn vertrouwen in Allah te tonen?


De betekenis van tewekkul is 'vertrouwen op Allah'. Immers, een moslim gelooft dat er geen macht is boven de macht van Allah, geen kennis is boven Zijn kennis en geen genade boven Zijn genade. Hij beseft dat alles en iedereen buiten Allah machteloos, behoeftig en onvolmaakt is. Daardoor vertrouwt hij op Allah en geeft hij zich aan Hem over. Degene die op Allah vertrouwd is op de hoogte dat Allah de enige is Die al het goede dat naar hem toekomt aan hem kan verlenen en al het kwade van hem kan afweren.

Vertrouwen op Allah betekent niet dat men oorzaken buiten beschouwing kan laten. Veeleer betekent het dat hij de oorzaken als de sluier van de macht van Allah beschouwd.[1] Dat wil zeggen dat hij beseft dat hij zijn doel niet kan bereiken zonder te werken en zonder initiatief te nemen. Dit geldt zowel voor wereldse zaken alsmede de zaken aangaande het hiernamaals. Daardoor doet hij zijn best om zich op deze wereld alsmede in het hiernamaals op zijn gemak te voelen. Na zijn plichten te hebben voldaan kan hij zich overlaten aan de genade van Allah.

Tewekkul betekent het tevreden zijn met het resultaat dat door Allah de Rechtvaardige is gegeven nadat de mens zijn verantwoordelijkheid aangaande die zaak heeft vervuld. Dus, de vereiste inspanningen om je levensvoorzieningen te verdienen, maakt deel uit van het oprechte vertrouwen in Allah. Een dergelijk iemand leeft in vrede en rust. Hij maakt zijn ziel bijvoorbeeld niet verontrust door bezorgd te zijn over zijn levensonderhoud, omdat hij de volgende hadis van de Profeet (saw), die door Omar ibn Khattab (ra) is overgeleverd, goed heeft bestudeerd:

“Indien jullie je vertrouwen in Allah stellen zoals het hoort, dan zal Hij jullie levensvoorzieningen schenken, zoals aan de vogel die 's morgens met een lege maag vertrekt en 's avonds voldaan terugkeert.”[2]

Het volgende vers en de gebeurtenis verwijzen er ook naar dat men een oprechte inspanning dient te leveren en daarna het resultaat van zijn inspanningen van Allah mag verwachten.

“De mens wordt alleen afgerekend op datgene waarvoor hij zich heeft ingespannen.”[3]

Op een dag kwam een man naar de Profeet (saw) en vroeg het volgende: “Dien ik tewekkul te verrichten nadat ik mijn kameel heb vastgebonden of niet heb vastgebonden?” Hierop zei de boodschapper van Allah (saw): “Bind je kameel vast en stel daarna je vertrouwen in Allah.”[4]

Zodoende leert hij (saw) ons hoe wij ons vertrouwen in Allah dienen te stellen.

Footnotes

  1. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Woorden p. 440
  2. ^ Zie Tirmidhi, Zuhd, 33; Ibn Madje, Zuhd, 14; Ibn Hanbel, 1:332
  3. ^ De Kuran 53:39
  4. ^ Tirmidhi, Kiyamet 60

Gerelateerde vragen