Hoe heten de engelen die alles opschrijven?


Ze heten “kiramen katibin” welke uit twee woorden is samengesteld. Het woord 'katib' betekent schrijver, registrant. En het woord 'kiramen' is de meervoud van 'kerim' (goede, eerlijke en eerbiedwaardige). Dus, 'kiramen katibin' betekent letterlijk eerbiedwaardige schrijvers. Over degenen die de Dag des Oordeels verloochenen wordt in de Kuran vermeld, dat er zich over die mensen waakzame bewakers bevinden die van de handelingen en de daden van hen op te hoogte zijn en weten wat ze verrichten. Er wordt eveneens verkondigt dat deze waakzame bewakers eerbiedwaardige schrijvers zijn.[1] Aangezien deze engelen in de Kuran als 'kiramen katibin' (eerbiedwaardige schrijvers) zijn aangeduid, worden de namen van deze engelen als 'kiramen katibin' geaccepteerd. Bovendien treffen wij aan in sommige ehadis de naam “el-kiramul-katibun”. Het is eveneens gebruikt om de engelen aan te duiden die de daden van de mensen opschrijven.[2]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 82:9-12
  2. ^ Muslim, Zuhd 17

Gerelateerde vragen