Hoeveel profeten zijn er naar de wereld gezonden?


Volgens een verwijzing van een hadis van Muhammed (saw) zijn er 124.000 profeten verschenen[1], waarvan vijfentwintig in de Kuran vermeld zijn. Hoewel aan sommige van deze profeten hemelse geschriften zijn neergedaald en hoewel sommige van deze profeten hun eigen sharia (wetgeving) hebben gekregen, verschenen er ook profeten die geen nieuwe sharia hebben gekregen. Deze profeten hebben de sharia van andere profeten gehandhaafd, zoals Yahya (as) en Zekeriyya (as), die volgens de sharia van Musa (as) hebben gehandeld.
Het geloven in profeten is een van de zes zuilen van de iman. Daardoor dient iedere moslim te geloven in de profeetschap van degenen die door Allah als profeet zijn benoemd. Dat wil zeggen dat iedere moslim in de profeetschap van alle 124.000 profeten vanaf de eerste profeet, Adem (as), tot en met de laatste profeet, Muhammed (saw), dient te geloven.

Footnotes

  1. ^ Ahmed bin Hanbel, el-Musned 5:265-266, es-Sahih 2:77

Gerelateerde vragen