Ik wil lipolaser ondergaan voor mijn onderkin, dit is vet weg zuigen. Ik probeer af te vallen maar helaas blijft de vet onder mijn kin. Dit heeft veel impact op mijn leven. Ik ben er dagelijks mee bezig. Is het toegestaan in de islam om een dergelijke behandeling te ondergaan?


Vetverwijdering uit het lichaam is meestal gericht op het trekken van aandacht, er mooier uitzien of is gericht op therapeutische doeleinden.

Het veranderen van de kenmerken en vormen die tijdens de schepping zijn gegeven om aandacht te trekken en er mooier uit te zien, is binnen de Islam verboden omdat dit wordt beschouwd als een verstoring van de natuur.[1] Inderdaad, de Profeet (saw) beschouwde daden om het lichaam te versieren, zoals het tatoeëren van het lichaam en het bewerken van de tanden om deze mooier te maken, als het veranderen van de schepping en het vernietigen van de natuur en veroordeelde degenen die dit deden en degenen die het lieten doen.[2]
Aan de andere kant, als een afwijking wordt gevonden in een deel van het lichaam, wat vreemd kan overkomen op andere mensen, waardoor de persoon psychisch kan worden aangetast, is de correctie hiervan met een operatie/behandeling geen verstoring van de natuur, maar een behandelingsproces. Plastisch chirurgische ingrepen voor behandelingsdoeleinden zijn toegestaan binnen de Islam. Zo had ook de metgezel genaamd Arfadja een zilveren neus laten maken toen zijn neus werd afgesneden in een oorlog. Toen deze een bepaalde geur ging afgeven, liet hij een gouden neus maken. Hier werd door de Profeet (saw) toestemming voor gegeven.[3]

Dienovereenkomstig is plastisch chirurgie een soort behandeling in het geval van iemand die vanwege een bepaalde ziekte haaruitval heeft, vanwege een ongeluk bijvoorbeeld schade oploopt aan zijn neus, oren, ogen enz. of deze verliest. Dit soort gevallen kunnen niet worden beoordeeld in het kader van het verstoren van de natuur. In deze context is het misschien mogelijk om het verwijderen van vet uit het lichaam te overwegen als een behandeling om af te vallen, maar het natuurlijke en islamitische is om niet meer te eten dan je nodig hebt en om actief (beweeglijk) te zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om deze ingreep te kwalificeren als binnen de grenzen van de gezondheid. Dit wordt dan ook overgelaten aan het geweten van de persoon zelf en aan de deskundige. Psychisch ongemak wordt bij dergelijke operaties vaak genoemd. Uiteraard is de verstoring van de psychische gesteldheid ook een ziekte. Echter, om te bepalen waar u moet beginnen is ook de expertise van een deskundige vereist. Ongemak van een volkomen normaal beeld moet niet worden behandeld door dat beeld te veranderen, maar door de eigen gedachtegang (psychologie) te veranderen.

In het licht van bovenstaande toelichtingen kunnen we zeggen dat het toegestaan is om dergelijke ingrepen als een soort behandeling te ondergaan indien een dergelijke behandeling:


1. niet de bedoeling inhoudt om de aard van de mens te veranderen;
2. wordt uitgevoerd om letsel te vermijden;
3. niet de bedoeling inhoudt om te bedriegen of op het andere geslacht te lijken;
4. geen juridische verwarring en misverstand veroorzaakt.


Footnotes

  1. ^ Zie De Kuran 4: 119
  2. ^ Zie Bukhari, Libas 83-87; Muslim, Libas 33
  3. ^ Zie Ebu Dawud, Khatem 7; Tirmidhi, Libas 31

Gerelateerde vragen