Is drie keer achter elkaar talaq uitspreken een definitieve scheiding?

Originele vraag

Is drie keer achter elkaar talaq uitspreken een definitieve scheiding, of telt dat als één keer? Indien definitief is er nog iets dat gedaan kan worden om de scheiding ongedaan te maken, en zo ja wat?


Antwoord


Volgens de islamitische wetgeving kan de talaq maximaal drie keer gebeuren. Dat wil zeggen dat echtgenoten de mogelijkheid hebben om zich te herenigen na de eerste en tweede talaq.[1]

Indien een talaq zal vervallen en nadien de hereniging binnen de iddah-periode zal plaatsvinden, dan kunnen echtgenoten herenigen zonder een nieuwe nikah te verrichten. Echter, indien de hereniging na de iddah-periode zal plaatsvinden, dienen ze een nieuwe nikah te verrichten.

Wat betreft de kwestie aangaande het drie keer achter elkaar uitspreken van talaq, er bestaat geen unanimiteit tussen de geleerden.

Sommige geleerden hebben gezegd dat het als één talaq wordt geaccepteerd. Ze zijn van mening dat de eerste talaq de ware talaq is en de andere twee talaq’s als de versterking van de eerste talaq worden beschouwd. Sommige geleerden daarentegen zijn van mening dat het als drie talaq’s worden beschouwd.

Gezien de huidige omstandigheden, kunnen de partners die zich in een dergelijke situatie bevinden, handelen volgens het standpunt van de eerste groep geleerden en hun huwelijk voortzetten.

Footnotes

  1. ^ Zie De Koran 2:229.

Gerelateerde vragen