Is een formele echtscheiding door de rechtbank schadelijk voor het religieuze huwelijk?


Echtscheiding in fikh wordt aangeduid met het woord talak, wat letterlijk ‘ontbinding’ betekent. In de Kuran wordt de daad van talak altijd toegeschreven aan de man.[1] Dit laat zien dat talak een eenzijdige recht is van de man. Een van de belangrijkste voorwaardes van talak is de formulering, de uitspraak. Dat houdt in dat de man expliciet of impliciet in verbaal aangeeft dat zijn vrouw is gescheiden van hem. Zoals “jij bent van mij gescheiden” (expliciet) of “ga terug naar je vader!” (impliciet). Bij een impliciete formulering van de talak wordt de talak als baïn-sughra beschouwd. Dat houdt in dat er een nieuw huwelijkscontract afgesloten moet worden als de man en vrouw weer samen willen komen. Hierbij moeten bijde partijen (man & vrouw) instemmen voor het nieuwe huwelijk.

Bij een expliciete formulering van de talak heeft de man recht op ridjat. Dat houdt in dat de man het recht heeft om weer samen te komen met zijn vrouw voordat de iddet-periode van de vrouw is afgelopen. Hiervoor hoeft hij geen toestemming te vragen van zijn vrouw. Echter, het recht op talak en ridjat van de man is niet onbeperkt. Volgens de Islam kan de man maximaal drie keer gebruik maken van zijn recht op talak. Indien hij zijn eerste (expliciete) uitspraak van talak heeft gedaan, kan hij weer samen komen met zijn vrouw voordat haar iddet-periode is afgelopen. Bij zij tweede uitspraak van talak kan hij wederom samen komen met zijn vrouw. Bij de derde keer wordt de talak als baïn-kubra beschouwd. Dat houdt in dat de man niet meer samen kan komen met zijn ex-vrouw tenzij zij is gehuwd met een andere man, sexuele relatie met haar nieuwe man heeft gehad en dit huwelijk heeft geconsumeerd.[2] In dit geval is het niet toegestaan dat de vrouw opzettelijk een huwelijk afsluit met een andere man om het huwelijk met haar ex-man te legitimeren.[3]

In het geval van een echtscheiding door de rechtbank wordt er een schriftelijk verzoek ingediend voor een echtscheiding. Indien de man de talak schriftelijk aangeeft, dan moet het volgens fikh voldoen aan twee voorwaarden:

  1. Het moet schriftelijk vaststaan. Dat houdt in dat de formulering van de talak opgeschreven moet staan op iets waar het niet vervaagd en verwijderd kan worden, zoals een papier. Dus als de man op zand schrijft dat zijn vrouw is gescheiden, of met zijn vingers zonder pen op een papier schrijft, dan is dat geen geldige talak.
  2. De tweede voorwaarde is dat er een expliciete formulering van talak opgeschreven moet staan. Bij de schriftelijke aanvraag moet er dus duidelijk verzoekt worden voor een echtscheiding en moet gesloten zijn voor interpretaties.[4]

Een echtscheiding door de rechtbank voldoet aan beide voorwaarden. De aanvraag wordt schriftelijk of online ingediend. Bij beide gevallen (schriftelijk/online) staat het vast en wordt niet verwijderd of vervaagd. Er wordt ook expliciet aangegeven dat er een eschtscheiding wordt aangevraagd. Indien de man een aanvraag doet voor een echtscheiding, dan heeft hij dus gebruik gemaakt van één talak. Hij kan weer samen komen met zijn vrouw voordat de iddet-periode van zijn vrouw is afgelopen. Hij kan dan nog twee keer gebruik maken van zijn recht op talak.

Ter conclusie, een echtscheiding door de rechtbank is ook een geldige talak en vormt dus een schade voor het religieuze huwelijk. Echter raden we een dergelijke echtscheiding nooit aan. Talak is een van de meest serieuze onderwerpen in de Islam waarover geen grappen/spelletjes gemaakt mag worden.[5]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 33:48; 65:1
  2. ^ Sahih el-Bukhari, Talak 7 (hadith no. 5264)
  3. ^ Djami at-Tirmidhi, Nikah 28 (hadith no. 1119)
  4. ^ ’Abdul-Rahman Al-Jaziri, Al-fiqh ’ala al-Madahib al-’arba’ah (Jurisprudence on the basis of the four Islamic doctrines (Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2010), p. 842.
  5. ^ Sunan Ebi Dawud, Talak 725 (hadith no. 2194)

Gerelateerde vragen