Is het doden van een spin haram?


Allereerst dienen wij te weten dat het haram is om een levend wezen te doden zonder enige reden. Dat wil zeggen dat het niet toegestaan is om levende wezens te doden die geen schade toebrengen aan ons. Als er dieren zoals spinnen, mieren, enz. in onze huis zijn, terwijl we dat niet willen, is het noodzakelijk om te handelen met inachtneming van de volgende punten.

1. We dienen te proberen om ze uit het huis te verdrijven zonder ze te doden.

2. Als het niet lukt om het eerste punt te realiseren, is het wel toegestaan om ze te doden.

3. Het is niet toegestaan om levende wezens te doden die geen schade toebrengen aan ons.

Gerelateerde vragen