Is het gebed geldig indien men met vieze werkkleding aan het gebed verricht?


Eén van de vereisten voor de geldigheid van het gebed is reinheid van kleding, lichaam en gebedsplaats. Degene die wilt bidden, moet ervoor zorgen dat de gebedsplaats, zijn lichaam en kleding vrij moeten zijn van viezigheden die een belemmering vormen voor de geldigheid van het gebed; hierbij kan men denken aan bloed, urine, uitwerpsel en alcoholische dranken.[1]

Afhankelijk van de aard van je werkzaamheden, kan de werkkleding vervuild raken met o.a. verf, witkalk, minerale oliën, roest en ander soortgelijk vuil; deze substanties vormen echter geen belemmering voor de geldigheid van het gebed.[2]

Echter, Allah (swt) verkondigt in de Kuran dat men schone kleren dient aan te trekken wanneer ze de moskee binnen treden. Desbetreffend vers gaat als volgt:

“O kinderen van Adem, let op uw uiterlijk ter gelegenheid van aanbidding”[3]

Footnotes

  1. ^ Zie Merghinani, el Hidaye, I:34
  2. ^ Zie Merghinani, el Hidaye, I:36
  3. ^ De Kuran 7:31

Gerelateerde vragen