Is het in de Islam toegestaan om een kind te adopteren?


De adoptie-instelling die in de eerste jaren van de Islam werd voortgezet als een oude traditie werd in de tijd dat onze geliefde profeet in Medina leefde afgeschaft. Dus, het is niet toegestaan in de Islam om een kind te adopteren.


Voor meer informatie lees ook:

Hoe kijkt de Islam op naar het adopteren van een weeskind?

Gerelateerde vragen