Is het islamitisch toegestaan mijn achternaam te veranderen naar die van mijn man?


In de tijd van profeet Muhammed (saw) bestond er geen term als achternaam. Mensen werden over het algemeen genoemd en herinnerd met de namen van hun vaders, moeders of zonen. Bijvoorbeeld, voordat de Profeet (saw) de plicht van profeetschap kreeg, werd hij, aangezien zijn oudste zoon Kasim heette, herinnerd als Ebu Kasim (de vader van Kasim) of als Muhammad bin Abdullah (Muhammed de zoon van Abdullah). De dame die de verzorger was van onze Profeet (saw) werd beschreven als Ummu Eymen (de moeder van Eymen). Talha bin Ubeydullah, Ali bin Ebu Talib en Osman bin Affan (ra) zijn een paar voorbeelden van de ashab die genoemd en herinnerd werden met de namen van hun vader. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen.

Kortom: de term “achternaam” komt niet voor in de verzen van de Kuran of in de hadis. Hieruit kunnen we concluderen dat er geen religieuze beperkingen zijn als men zijn achternaam wil veranderen.

Gerelateerde vragen