Is het mogelijk dat engelen tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig kunnen zijn?


Het is wel mogelijk dat engelen tegelijkertijd op meerdere plaatsen aanwezig kunnen zijn. Immers, indien een gedaante uit licht bestaat, kan zij op talrijke plaatsen via talloze weerspiegelingen aanwezig zijn en daar verschijnen. De verschijning van een gedaante bezit dezelfde karakteristieke eigenschappen als zijzelf. Zij wordt als één en hetzelfde wezen beschouwd, zij is geen ander. Evenals de weerspiegelingen van de zon haar licht en haar warmte uitstralen, zo zijn ook de weerspiegelingen van de geestelijke wezens als de engelen in alemul-misal daaraan gelijk en stralen deze hun persoonlijke eigenschappen uit. Echter, hun weerspiegeling komt overeen met de eigenschappen van de weerspiegelende achtergrond. Zoals Djibril (as) voor de ashab in de gedaante van Dihya (ra) verscheen, verscheen hij op hetzelfde moment ook op duizenden andere plaatsen in verschillende vormen en gedaantes en deed tegelijkertijd sudjūd voor arshul-azam met zijn geweldige vleugels die van het westen tot aan het oosten spannen. Zijn verschijning toonde zich in overeenstemming met de eigenschappen van iedere weerspiegelende achtergrond en was tegelijkertijd op duizenden plaatsen aanwezig.[1]

Het kan eveneens met een andere voorbeeld als volgt verduidelijkt worden dat één iemand tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig kunnen zijn:

Eén woord die de mond van iemand verlaat kan tegelijkertijd door vele oren vernomen wordt, omdat het geen materiele bestaan heeft. Zoals dit voorbeeld, kunnen de engelen, omdat zij niet uit materiele bestanddelen samengesteld zijn, tegelijkertijd op meerdere plekken aanwezig zijn.

Footnotes

  1. ^ Bediuzzaman Said Nursi, De Brieven p.551

Gerelateerde vragen