Is het offerfeest een feest of een wreedheid?


Het offer in de Islam is een grote zegen en genade voor de mens op socio-economisch en religieus gebied. Gedurende het jaar lopen de armen veel tekorten op en zo krijgen ze de mogelijkheid om vlees te eten ter gelegenheid van het offer. Op deze manier krijgen ze de nodige voedingsstoffen binnen. Zo is de sociale rechtvaardigheid ook geïntegreerd in de islam.

Het is een feit dat miljarden mensen in de wereld te allen tijde hun eigen levensonderhoud voorzien door veeteelt. Vee zijn door de mens gedomesticeerde dieren die doorgaans in de veeteelt gehouden worden als een belangrijke voedselbron. Daarenboven zou een generatie uithongeren of dieren zouden op de meest genadeloze manier worden gedood als ze minderwaardig zouden beschouwd worden.

Tegelijkertijd is het offer in de Islam een grote genade voor dieren. Miljarden dieren over de hele wereld zullen na verloop van tijd lijden aan ziektes als ze niet worden opgeofferd. Veel ziektes zullen zich in de loop der tijd verspreiden wat rigoureuze gevolgen zou hebben voor de levende wezens in de wereld. In deze zin beval Allah hen te slachten en van hun vlees te profiteren.

Aangezien dieren niet wijs zijn, maken ze zich geen zorgen om de toekomst en denken niet aan de pijn die ze ondervonden uit het verleden. Het dier zal een beetje pijn voelen op het moment van de slachting. Maar door het scherpe mes gebeurt dit snel en is ze meteen ontdaan van het pijngevoel.

Bovendien mogen we niet vergeten dat het consumeren van vlees, oplettend op de hoeveelheid, essentieel is voor de gezondheid. Vlees is een bron van vitaminen, eiwitten en mineralen. Uit een studie, verricht onder de vleugels van Medical Research Council (MRC) in het Verenigd Koninkrijk, blijkt dat vegetariërs en veganisten vaak ongelukkiger zijn dan vleeseters.

Veel mensen mijden vlees omwille van ecologische redenen, maar helemaal geen vlees eten kan voor lichamelijke problemen zorgen. Zo hebben veganisten (die elk dierlijk product weigeren) meer kans op botbreuken omdat ze een lagere calciumgehalte hebben. Naast lichamelijke problemen kunnen zich er ook mentale onregelmatigheden ontwikkelen.

Eerder onderzoek wees er op dat vleesloos leven de kans op een depressie kan verdubbelen. Maar ook de kans op angst en andere mentale stoornissen ligt veel groter bij de vegetariërs. Dit komt vooral omdat ze een tekort aan ijzer en vitamine B12 hebben.

Tenslotte is het offerfeest een gelegenheid voor de moslims om Allah te naderen en Zijn instemming te winnen. Het woord offer komt in de woordenlijst voor als een geschenk aan Allah.

En voor ieder volk hebben Wij een offerritueel vastgesteld, opdat het de naam van Allah kan noemen over het vee, waarvan Hij het heeft voorzien. En jullie God is één God, dus geef jezelf over aan Hem. Verkondig het goede nieuws aan de nederigen.[1]

In dit vers staat dat het offer het herinneren van Allah oproept, dat alle dieren op aarde eigendom van Allah zijn en dat ze de opdracht hebben om mensen te voeden opdat de mens Allah dankbaar is. Allah beproeft in opdracht van het offer Zijn dienaren in hun starheid, hun nauwgezetheid in goddelijke emotie en hun mate van nabijheid tot Allah.

In hoofdstuk el-Hadj van de Kuran wordt het volgende openbaard:

Noch hun vlees noch hun bloed bereikt Allah, alleen jullie vroomheid bereikt Hem. Hij heeft hen aan jullie dienstbaar gemaakt, opdat jullie Allah verheerlijken omdat Hij jullie [in de juiste richting] heeft geleid. Verkondig het goede nieuws aan de weldoeners.[2]

In dit vers kan men verstaan dat de oprechtheid en toenadering tot Allah, een belangrijke rol innemen bij het offer. Het doel is om Allah te herinneren met Zijn zegeningen en om Zijn instemming te winnen. Het offer is ook een symbool voor de bevrijding van Ismail. Profeet Ibrahim en zijn zoon Ismail voldeden beiden in volledige onderwerping aan het verlangen van Allah. De profeet Ibrahim legde zijn zoon neer en wilde met een mes de hals doorsnijden.

Maar met de goddelijke wil sneed het mes Ismail niet. Vanwege deze glorieuze overgave en loyaliteit zouden de vader en zoon bekend en herinnerd worden door alle mensen, de engelen en de koninkrijken. Allah stuurde Ibrahim (as) hierop een ram uit de hemel om deze in plaats van Ismail te offeren.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 22:34
  2. ^ De Kuran 22:37

Gerelateerde vragen